Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin

JOVPVA7 Medioitu vuorovaikutus 5 op