Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Tutkinto-ohjelman yhteystiedot:

https://www.uta.fi/luonnontieteiden-tiedekunta#yhteystiedot

Ilmoittautuminen tietojenkäsittelytieteiden kursseille:

Ilmoittautumisaika periodille I: ti 1.8. - to 31.8.2017
Ilmoittautumisaika periodille II: ma 18.9.- su 15.10.2017
Ilmoittautumisaika periodille III: ma 27.11.2017- ma 1.1.2018
Ilmoittautumisaika periodille IV: ma 29.1.-su 25.2.2018

Opintotarjonta

Tutkinto-ohjelman vaatimukset löytyvät opinto-oppaasta

Kieliopintojen tarjonta löytyy Kielikeskuksen opetusohjelmasta kohdasta Luonnontieteiden tiedekunta, LuK, viestintä- ja kieliopinnot

Valinnaisten opintojen kokonaisuudet löytyvät kunkin tiedekunnan opinto-oppaasta ja toteutustiedot  opetusohjelmasta.

Tietojenkäsittelytieteiden ja matematiikan tilastotieteen tenttipäivät ja sähköiset tentit löytyvät tiedekunnan Tenttiminen -sivulta.

Jos olet kandidaattiopintojen loppuvaiheessa, voit valita ohjelmaasi myös joitain syventäviä opintoja, ks. maisteriohjelmien opetusohjelmat

Tampere3-ristiinopiskelusta, TaY:n opiskelijat

Tiettyjä TTY:n opintoja voi hyväksilukea erikseen sovittaviksi tietojenkäsittelytieteiden opinnoiksi. Alla on kootusti tieto suoraan aineopinnoiksi hyväksyttävistä jaksoista otsikolla "Tietojenkäsittelytieteiden opintojakso TTY:ltä"

Voit suorittaa myös valinnaisia opintoja TTY:ltä tai Tamkista, katso tarjonta ristiinopiskelutarjottimelta ja selvitä HOPS-opettajasi avustuksella etukäteen opintojakson sijoittuminen omaan tutkintorakenteesi. 

Tampere3-ristiinopiskelusta, muut T3-opiskelijat

Noudata oman organisaatiosi ja ristiinopiskelupalvelun ohjeita. Ristiinopiskelupalvelussa ja tässä opetusohjelmassa listatuille TaY:n tietojenkäsittelytieteiden kursseille varataan paikkoja muiden T3-korkeakoulujen opiskelijoille. Kiintiö vaihtelee kursseittain.

Ilmoittautuminen tenttiin

Tentti-ilmoittautuminen tulee tehdä NettiOpsussa vähintään 7 vrk ennen tenttiä. Tarkista luentotentin ilmoittautumiskäytäntö kurssin opettajalta.

Palaute

Opintojaksoista voi antaa palautetta kurssikohtaisella palautelomakkeella. Opettajat vastaavat palautteen keräämisestä ja palautemahdollisuuden tarjoamisesta.

Kokonaismerkinnät

Yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA4 Project Work (Fall term 2017) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
LUOYA200 Innovation Project (Fall term 2017) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA6 Tietorakenteet 10 op
TIETA19 Practical Programming in Python 5 op (Opetuskieli: englanti)
HTIS81 Usability Evaluation Methods 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vapaaehtoiset opinnot

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LUOYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIY3 Introduction to Web Publishing - Autumn 2017 5 op (Opetuskieli: englanti)
ITIP2 Tietokäytännöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIP3 Internet ja vuorovaikutteinen media 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP1A Johdatus filosofiaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

TIEP3 Tietokantojen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEP3 Tietokantojen perusteet - Näyttökoe, syksy 2017 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA4 Project Work (Fall term 2017) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
LUOYA200 Innovation Project (Fall term 2017) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA17 Introduction to Big Data Processing 5 op (Opetuskieli: englanti)
HTIS81 Usability Evaluation Methods 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Tietojenkäsittelytieteiden opintojakso TTY:ltä   Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA16 Technologies for learning: mobile and social technologies integration in pursuit of quality learning 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Vapaaehtoiset opinnot

LUOYY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
TIEA4 Project Work (Spring term 2018) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
LUOYA200 Innovation Project (Spring term 2018) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA12 WWW Programming 10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus 5–10 op
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Tietojenkäsittelytieteiden opintojakso TTY:ltä   Jatkuu aiemmalta periodilta

Vapaaehtoiset opinnot

LUOYY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIY3 Introduction to Web Publishing - Spring 2018 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work (Spring term 2018) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
LUOYA200 Innovation Project (Spring term 2018) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA12 WWW Programming 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA38 / HTIS85 Methods in Human-Centered Design 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Tietojenkäsittelytieteiden opintojakso TTY:ltä   Jatkuu aiemmalta periodilta

Vapaaehtoiset opinnot

LUOYY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta