x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman sivut http://www.uta.fi/sis/tie/
Opettajien yhteystiedot: http://www.uta.fi/sis/tie/yhteystiedot/opetushenkilokunta.html
Opintoneuvonnan yhteystiedot: http://www.uta.fi/sis/tie/neuvonta/

Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Opintojaksoista voi antaa palautetta kurssipalautelomakkeella.

Joissain opintojaksojen koodeissa ja nimissä on tapahtunut muutoksia. Katso vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet.

Opintojakso TIEA3 Ohjelmistotuotannon käytännöt 5 op (aikaisemmin TIEA3 Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto II) järjesteään seuraavan kerran syksyllä 2016.

Ilmoittautuminen: Kursseille ilmoittaudutaan kurssin tiedoissa mainitulla tavalla. Mikäli et osallistu opetukseen, tulee ilmoittautuminen perua kahden viikon kuluessa opetuksen alkamisesta. Mikäli et osallistu opetukseen etkä peru kurssipaikkaa tai keskeytät kurssin, opintosuoritus arvioidaan arvosanalla hylätty.

Itsenäisesti suoritettavat opintojaksot ilmoitetaan toisaalla, lisätietoja löytyy esim. kohdasta Tenttiminen.

Kieliopinnot: Kielikeskuksen opetusohjelmassa kohdassa "Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, kieli- ja viestintäopinnot" sekä yliopiston yhteiset kurssit kunkin kielen kohdalla.

Syventävät opinnot löydät maisteriopintojen opetusohjelmista.

Kokonaismerkinnät: Tietojenkäsittelytieteiden kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö/laajuus).

Vapaaehtoiset opinnot

Yhteiset opinnot

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Kieli- ja viestintäopinnot kielikeskuksen opetusohjelmassa

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIETA6 Tietorakenteet 10 op
TIEA4 Project Work (Fall) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
SISYA200 Innovation Project (Fall term) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA17 Introduction to Big Data Processing 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS81 Usability Evaluation Methods 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS81 Usability Evaluation Methods (UTA Summer School) 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Yhteiset opinnot

SISYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot kielikeskuksen opetusohjelmassa

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

TIEP3 Tietokantojen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work (Fall) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Fall term) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA5 Tutkielmakurssi (periodi I) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA34 Internet-pohjaiset oppimisympäristöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS81 Usability Evaluation Methods 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Yhteiset opinnot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot kielikeskuksen opetusohjelmassa

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
TIEA4 Project Work (Spring) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
SISYA200 Innovation Project (Spring term) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEA5 Tutkielmakurssi (periodi II) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op
TIETA12 WWW-ohjelmointi 10 op
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus 5–10 op
TIEVA38 Graphical User Interface Design Project 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Yhteiset opinnot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot kielikeskuksen opetusohjelmassa

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work (Spring) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Spring term) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA5 Tutkielmakurssi (periodi III) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA12 WWW-ohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA38 Graphical User Interface Design Project 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA31 Principles of Programming Graphical User Interfaces 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta