Sosiaalityön maisteriopinnot, Pori

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

SOSIAALITYÖN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN JA ESSEIDEN VASTAANOTTAJAT 2018-2019 Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen. Essee-suorituksesta sovitaan ottamalla yhteyttä jakson vastuuopettajaan. Tarkista opinto-oppaasta jaksokohtaisesti onko essee jakson mahdollinen suoritusmuoto. HUOM! Tiedot päivittyvät kesän aikana.

SYVENTÄVÄT OPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Tarja Pösö

STYS1A Sosiaalityön teoriahistoria 5 op, Timo Harrikari

STYS1B1 Päätöksenteko lastensuojelussa 5 op, Tarja Pösö

STYS1B2 Osallisuudet, oikeudet ja vastuut palvelujärjestelmäkohtaamisissa 5 op, Sirpa Saario

STYS1B3 Professionaalisuus käytännöissä ja käytäntötutkimus 5 op, Heli Valokivi

STYS1B4 Perhe asiantuntijatyön kontekstina ja kohteena 5 op, Hannele Forsberg

STYS2A Syventävä ammatillinen asiantuntijuus 5 op, jakson vastuuopettaja Aino Ritala-Koskinen, esseen (5 op) vastaanottaja Lasse Rautniemi, ks. ohjeet, LOGYKYT1 Moniammatillinen vuorovaikutus -kirjatentin vastaanottaja Rosi Enroos.

STYS3A Orientaatio tutkielman tekemiseen 5 op, esseen (5 op) vastaanottaja Leena Autonen-Vaaraniemi

STYS3B1 Konkreettinen sosiaalitutkimus 5 op, Suvi Raitakari

STYS3B2 Ammatillisen vuorovaikutuksen ja tekstien tutkimus 5 op, Kirsi Juhila

STYS3B3 Havainnot ja kokemukset 5 op, Aino Ritala-Koskinen

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Syventävät opinnot

STYS3C Tutkielmaseminaari - Tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019