x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityön kandidaattiohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

TENTTIEN VASTAANOTTAJAT JA VASTUUOPETTAJAT

Opiskeluvalmiudet ja yhteiset opinnot
YKYY0 Krok/Korkiamäki/Valokivi
STPYHT8  Arja Latva st. tuntiop
YKYY1 Ossi Eskelinen
YKYY2 Tero Mamia
SOPP3 Heli Valokivi
YKYY4 Antti Saloniemi
YKYY5 Krok/Niemelä

Perusopinnot

STPP1 Riikka Korkiamäki
STPP2 Suvi Krok
SOPP3 Heli Valokivi
STPP3 Heli Valokivi
STPP5/SOPP4.1 Eskelinen/Kalliola
STPP5 Heli Valokivi
Kokonaisuusmerkintä: Heli Valokivi

Aineopinnot

STPA1A1 +STPA1A2 Irmeli Salomaa
STPA1B Heli Valokivi
STPA2 Riikka Korkiamäki
STPA3A Suvi Krok
STPA3B Suvi Krok
STPA4A Tero Mamia
STPA4B Tero Mamia
STPA5 Riikka Korkiamäki
Kokonaisuusmerkintä: Riikka Korkiamäki

Valinnaiset opinnot

STPA6  Riikka Korkiamäki
STPA7 Riikka Korkiamäki
STPA8  Riikka Korkiamäki
STPA9 Riikka Korkiamäki

Kieliopinnot

st. tuntiopettajat POSU1 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN
POSU2J. Järvelin-Suomela
PORU12 Leena Ranta
POEN12 Mirja Hämäläinen/Douglas Brear

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Opiskeluvalmiudet, Pori

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS - 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiset opinnot, sosiaalityö, Pori

Aineopinnot

STPA1A Sosiaalioikeus - STPA1A1 Sosiaalioikeus I 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STPA3B Käytännön opetus ja ohjaus - STPA3B1 Taitoseminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STPA5 Kandidaatintutkielma - seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot

POSU1 Tieteellinen kirjoittaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Yhteiset opinnot, sosiaalityö, Pori

Perusopinnot

SOPP3 Näkijänä, kokijana, tulkkina 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

STPA5 Kandidaatintutkielma - seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STPA9 Moniammatillisuus - 5 op

Kieli- ja viestintäopinnot

POEN12 Introduction to Academic English 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PORU12 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta