x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityön kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

SOSIAALITYÖN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT 2016-2017 Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen. 

PERUSOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Suvi Raitakari

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, kirjallisuus 2 op, Satu Ylinen

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus 3 op, Kirsi Günther

STYP3A Yhteisölliset voimavarat, kirjallisuus 3 op, Sinikka Forsman

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, kirjallisuus 2 op, Jenni-Mari Räsänen

STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op, Katja Kuusisto

AINEOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Katja Kuusisto

STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen 5 op, Irene Roivainen

STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö 5 op, Lasse Rautniemi

STYA3A1 Asiakastyön teoriat 2 op, Kirsi Günther

STYA6 Päihteiden käyttö seurauksineen 5 op, Katja Kuusisto

STYA7 Lapset ja lastensuojelu 5 op, Leena Autonen-Vaaraniemi

STYA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö 5 op, Anna Metteri

STYA9 Vanhuus ja gerontologinen sosiaalityö 5 op, Satu Ylinen

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Opiskeluvalmiudet

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yksikön yhteiset opinnot

YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi (verkkokurssi) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

STYA1A1 Sosiaalioikeus I 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA3B1 Taitoseminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus (slk 2016) 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA5 Kandidaatintutkielma - Seminaari ja tutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Yksikön yhteiset opinnot

YKYYHT5 Verkostoitunut maailma 5 op

Perusopinnot

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi (verkkokurssi) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus (klk 2017) 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA5 Kandidaatintutkielma - Seminaari ja tutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta