x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityön kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

SOSIAALITYÖN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT 2012-2013 Huom! Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen.

PERUSOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja  Kyösti Raunio

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, kirjallisuus 2 op, Kyösti  Raunio

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus 3 op, Kyösti  Raunio

STYP3A Yhteisölliset voimavarat, kirjallisuus 3 op,  Satu Ranta-Tyrkkö

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, kirjallisuus 2 op , Satu  Ranta-Tyrkkö

STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op, Katja Kuusisto

AINEOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän  antaja Arja Jokinen

STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen 5 op, Irmeli Salomaa

STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö 5 op, Aino Ritala-Koskinen

STYA3A1 Asiakastyön teoriat, 2 op Arja Jokinen

STYA6 Päihteiden käyttö seurauksineen 5 op, Pekka Saarnio

STYA7 Lapset ja lastensuojelu 5 op, Leena Autonen-Vaaraniemi

STYA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö 5 op, Arja Jokinen

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Yhteiset opinnot

YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opiskeluvalmiudet

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Yhteiset opinnot

YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYY3 Toiminta, tulkinta ja tieto (avoimina yliopisto-opintoina) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta