Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot, Pori

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2018-2019 (listaa päivitetään)

Opintokokonaisuusmerkintä syventävistä opinnoista opintosuunnittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta) Katja Repo/sosiaalipolitiikka ja Antti Saloniemi/sosiologia 

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä

SOSM2 Tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: tutkielman ohjaaja

YKTM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Jaana Kuusipalo

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu: Satu Ojala

SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II: Juha Suoranta

 

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Muut opinnot

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Tutkimus ja asiantuntijataidot

Syventävät opinnot

SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Syventävät opinnot

SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta