x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelman opetusohjelmatiedoista 2015-16 löytyvät

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2015-2016 

HUOM! Vastuuhenkilölistaa päivitetään kesän aikana. Katso oheisen linkin kautta Tampereen opetusohjelmatiedoista

https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?kieli=fi&ots=136&lvv=2015&ops=149

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Opiskeluvalmiudet

Sosiaalitieteiden perusopinnot

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Sosiaalitieteiden perusopinnot

SOS4.2 Sosiaalipsykologia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden aineopinnot ks. myös Yhteiskunta -ja kulttuuritieteiden teemat

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Opiskeluvalmiudet

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS, Pori 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yksikön yhteiset opinnot

Sosiaalitieteiden perusopinnot

Sosiaalitieteiden aineopinnot ks. myös Yhteiskunta -ja kulttuuritieteiden teemat

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I - SOS5b luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Sosiaalitieteiden perusopinnot

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.3 Sosiologia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden aineopinnot ks. myös Yhteiskunta -ja kulttuuritieteiden teemat

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta