x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Opiskeluvalmiudet, Pori

Perusopinnot

SOPP4.2 Sosiologia 5 op

Kieli- ja viestintäopinnot

Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Opiskeluvalmiudet, Pori

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS - 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SOPP1 Johdatus sosiaalitieteisiin - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOPP4.2 Sosiologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOP6.1.2 Evaluaatio 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOP9 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot

POSU1 Tieteellinen kirjoittaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Yhteiset opinnot, sosiaalitieteet, Pori

Perusopinnot

SOPP3 Näkijänä, kokijana, tulkkina 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOPP4.1 Sosiaalipolitiikka 5 op

Aineopinnot

SOP5 Sosiaalitieteen teoria I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOP9 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot

Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Yhteiset opinnot, sosiaalitieteet, Pori

Perusopinnot

SOPP3 Näkijänä, kokijana, tulkkina 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOPP4.1 Sosiaalipolitiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOPP1 Johdatus sosiaalitieteisiin, monimuoto-opintoina Pori 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOP6.1.1 Toimeentuloturva ja hyvinvointipalvelut Suomessa ja Euroopassa 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOP9 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot

POEN12 Introduction to Academic English 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PORU12 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta