Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Vastuuhenkilöt lukuvuonna 2018-2019 (listaa päivitetään)

Ammatillinen vuorovaikutus (vastuuhenkilö: )

SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Johanna Ruusuvuori (slk 2018), Eero Suoninen (klk 2019)

YKT10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori

LOGYKYT1 Moniammatillinen vuorovaikutus:

STYS3B2 Ammatillisen vuorovaikutuksen ja tekstien tutkimus:

STYS1B2 Osallisuudet, oikeudet ja vastuut palvelujärjestelmäkohtaamisissa:

LOGP3 Viestintää tukevat keinot asiakas-työntekijä-suhteessa:

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta (vastuuhenkilö: )

SOS10.10.1 Hyvinvoinnin aatteellista taustaa ja erityiskysymyksiä: Markus Kaakinen (essee-suoritukset)

PSYS16 Kulttuuripsykologian perusteet:

TERKANP3 Terve ja sairas ihminen:

FILA10 Mielenfilosofia: Panu Raatikainen

STYA6 Addiktiot, yksilö ja yhteiskunta: Katja Kuusisto

Hyvinvointipalvelut (vastuuhenkilö: Katja Repo Tre/Pori)

SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros: Ronja Kuokkanen (itsenäisesti tehtävänä Moodle kurssina; ilmoittautuminen ronja.kuokkanen@uta.fi saat kurssiavaimen) tai kirjallinen tentti tai essee.

YKTP03.2 Kunnalliset toimijat hyvinvointipalvelujen tuottajina ja hallinnonuudistusten kohteena: Ronja Kuokkanen (sähköinen tentti tai essee)

SOP03.3 Toimeentuloturva ja palvelujen liikkuvuus: Ronja Kuokkanen (sähköinen tentti tai essee)

YKTP03.4 Korkeasti koulutettujen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys: Ronja Kuokkanen (sähköinen tentti tai essee)

SOS03.1 Palvelut elämänkaaressa: Katja Repo (slk 2018), Ritva Nätkin (klk 2019)

Hyvinvointipalveluorganisaatioiden kehittämisen välineet 

YKTP03.5 Arviointitutkimus: Ronja Kuokkanen (sähköinen tentti tai essee)

SOP03.6 Toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä: Esa Jokinen

Lapsuus, perhe ja elämänkulku (vastuuhenkilö: Katja Repo)

SOS04.1 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä: Katja Repo (kirjatentti)

YKT04.2 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä: Katja Repo

SOS04.3 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja: Eija Eronen

SOS04.4 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt: Tarja Kukkonen

Moniammatillinen johtaminen (vastuuhenkilö: )

SOS05.1 Moniammatilliset johtamisopinnot

Muuttoliike ja monikulttuurisuus (vastuuhenkilö: Laura Huttunen)

SOS06.1 Muuttoliikkeen tutkimuksen nykykeskustelut: NN

SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Susanne Dahlgren

YKT06.2 Monikulttuurisuus: kurssin opettaja

SOS06.3 Politiikantutkimus ja liikkuvuus: NN

SOS06.4 Perhe, sukulaisuus ja kulttuurinen konteksti: NN

YKT09.4 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset: NN

Nuoret ja nuorisotyö (vastuuhenkilö: Juha Nieminen)

YKT.6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä: Päivi Honkatukia

YKT07.1 Nuorisotyön asiantuntijuuden erityiskysymyksiä: Juha Nieminen

YKT07.2 Nuorisotyön harjoittelu: Juha Nieminen

YKT07.3 Erot ja eriarvoisuus nuorten kohtaamisessa: NN

YKT07.4 Nuorisotutkimuksen klassikot: Päivi Honkatukia

YKT07.5 Global Youth Work and Youth Research: Juha Nieminen

Politiikka ja hallinta (vastuuhenkilö: Liisa Häikiö)

SOS08.1 Politiikan ja hallinnan ajankohtaiset kysymykset: Eeva Luhtakallio

YKT08.2 Politiikan ja hallinnan tutkimuksen lähestymistavat: Liisa Häikiö

SOS08.3 Hallinnan ja politiikan käytännöt: kurssin opettaja

Ruumiillisuus ja sukupuoli (vastuuhenkilö: Marja Vehviläinen)

SOS09.1 Sukupuolen ja ruumiillisuuden tutkimuksen nykykeskustelut: kurssin opettaja

SOS09.2 Feministisen ajattelun suuntaukset: kurssin opettaja

YKT09.3 Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus: kurssin opettaja

YKT09.4 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset: Marja Vehviläinen

SOS09.5 Miehet ja maskuliinisuudet: kurssin opettaja

YKT09.6 Ruumiillisuuden ja sukupuolentutkimuksen alat: kurssin opettaja

Tiede ja teknologia (vastuuhenkilö: Marja Vehviläinen)

YKT10.1 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen nykykeskustelut: kurssin opettaja

YKT10.2 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa: Turo-Kimmo Lehtonen (kirjatentit)

SOS10.3 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen teoriat ja käsitteet: Olli Pyyhtinen

SOS10.4 Tieteen ja teknologian historia: kurssin opettaja

YKT10.5 Tiede ja teknologia –tutkimusseminaari: Virve Peteri (slk 2018)

SOS10.6 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen erityisalat: kurssin opettaja

Työelämän tutkimus (vastuuhenkilö: )

YKT10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Jouko Nätti

YKT10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Jouko Nätti, Pasi Pyöriä (klk 2019)

SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Markku Sippola, Satu Ojala

YKT10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori

YKT10.1.5 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen: kurssin opettaja

Yhteiskuntateoria (vastuu: filosofian tutkinto-ohjelma)

SOST10.1 Yhteiskuntateoria: keskeiset käsitteet ja nykyvirtaukset: Olli Pyyhtinen

FILT10 Teoreettisen yhteiskuntatutkimuksen työseminaari:

SOSM6.4 Feministisen ajattelun traditiot: kurssin opettaja

YKTT10.2 Sosiaalipsykologian klassikot: Johanna Ruusuvuori (essee), Virve Peteri (slk 2018)

YKTT10.3 Sosiologian klassikot:

SOST10.4 Feministisen ajattelun klassikot: Marja Vehviläinen

SOST10.5 Sosiaaliantropologian klassikot: Laura Huttunen

Yhteiskuntahistoria (vastuuhenkilö: Pirjo Markkola)

HIST01 Johdatus yhteiskuntahistoriaan: Pirjo Markkola, Riikka Miettinen

HIST02 Yhteiskuntahistorian ajankohtaisia kysymyksiä: Pirjo Markkola

HIST03 Talous ja yhteiskunta: Pirjo Markkola

HIST04 Sukupuoli, perhe ja yhteiskunta: Pirjo Markkola

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Ammatillinen vuorovaikutus

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta

Moniammatillinen johtaminen

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

YKT06.2 Rasismi ja antirasismi 5 op

Nuoret ja nuorisotyö

Politiikka ja hallinta

Vieraalla kielellä annettava opetus

YKT09.4 Global politics of gender 5 op (Opetuskieli: englanti)

Ruumiillisuus ja sukupuoli

Vieraalla kielellä annettava opetus

YKT09.4 Global politics of gender 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tiede ja teknologia

SOS10.6 Eläimet työssä 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.6 Inclusiveness in Local Innovation Environments 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILS1E Critical theory and social ontology 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yhteiskuntahistoria

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Ammatillinen vuorovaikutus

SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Hyvinvointipalvelut

SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.1.3 Järjestöjen rooli sosiaalipolitiikassa ja vapaaehtoistyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.1.2 Sote ja sosiaalipolitiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Lapsuus, perhe ja elämänkulku

YKT04.2 Perhe ja tunteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS06.4 Lapsuuden antropologia ja transnationaali lapsuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Moniammatillinen johtaminen

SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

SOS06.4 Lapsuuden antropologia ja transnationaali lapsuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Nuoret ja nuorisotyö

YKT07.1 Nuorisotyö ja nuorten elämänkulku 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Politiikka ja hallinta

SOS6.1.2 Sote ja sosiaalipolitiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

GTS2 Making sense of globalization - Theorizing beyond the nation-state - Lectures + essay 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
GTS2 Making sense of globalization - Theorizing beyond the nation-state - seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS08.3 Urban Inequalities 5 op (Opetuskieli: englanti)

Ruumiillisuus ja sukupuoli

Vieraalla kielellä annettava opetus

Tiede ja teknologia

YKT10.5 Tiede ja teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS10.6 Eläimet työssä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.6 Inclusiveness in Local Innovation Environments 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän tutkimus

SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiskuntateoria

FILA4A Tieteenfilosofia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKTT10.2 Missä mennään Mead? -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOST10.4 Feministisen ajattelun klassikot (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 A seminar on theoretical social research: Schmitt, Arendt, and The Political 3–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
FILS1E Critical theory and social ontology 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiskuntahistoria

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta

TERKANP3 Terve ja sairas ihminen 5 op
SOSM6.2 Sosiaalinen kognitio 5 op

Hyvinvointipalvelut

SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.1.3 Järjestöjen rooli sosiaalipolitiikassa ja vapaaehtoistyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Moniammatillinen johtaminen

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

Nuoret ja nuorisotyö

YKT07.2 Nuorisotyön harjoittelu 10 op

Politiikka ja hallinta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Ruumiillisuus ja sukupuoli

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS09.3 Introduction to Trans Studies 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tiede ja teknologia

YKT10.5 Tiede ja teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiskuntateoria

Tiedot muuttuneet! FILA9 Tekoälyn filosofia 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILS1 Causal inference in social science 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yhteiskuntahistoria

HIST03 Talous ja yhteiskunta 5 op
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta

Hyvinvointipalvelut

SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS03.1 Syntyvyys, hoiva, sukupolvi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.1.3 Järjestöjen rooli sosiaalipolitiikassa ja vapaaehtoistyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Lapsuus, perhe ja elämänkulku

SOS6.2.3 Perheen vuorovaikutus 5 op
SOS03.1 Syntyvyys, hoiva, sukupolvi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS04.4 Työ ja äitiys tänään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

SOS06.1 Pakolaisuus, tila ja hallinta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Nuoret ja nuorisotyö

YKT6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKT07.2 Nuorisotyön harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

GTS4 Media and Globalization - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti)
GTS4 Media and Globalization - Lectures + essay 5 op (Opetuskieli: englanti)

Ruumiillisuus ja sukupuoli

SOS04.4 Työ ja äitiys tänään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS09.3 Introduction to Trans Studies 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tiede ja teknologia

YKT10.5 Tiede ja teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP3B Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän tutkimus

SOS10.1.4 SOS6.2.3 Työelämän vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiskuntateoria

Tiedot muuttuneet! FILA9 Tekoälyn filosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Mitä on liberalismi? 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILS1 Causal inference in social science 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiskuntahistoria

HIST03 Talous ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta