Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Vastuuhenkilöt lukuvuonna 2018-2019

Ammatillinen vuorovaikutus (vastuuhenkilö: )

SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Eero Suoninen

YKT10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori

LOGYKYT1 Moniammatillinen vuorovaikutus:

STYS3B2 Ammatillisen vuorovaikutuksen ja tekstien tutkimus:

STYS1B2 Osallisuudet, oikeudet ja vastuut palvelujärjestelmäkohtaamisissa:

LOGP3 Viestintää tukevat keinot asiakas-työntekijä-suhteessa:

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta (vastuuhenkilö: )

SOS10.10.1 Hyvinvoinnin aatteellista taustaa ja erityiskysymyksiä: Markus Kaakinen (essee-suoritukset)

PSYS16 Kulttuuripsykologian perusteet:

TERKANP3 Terve ja sairas ihminen:

FILA10 Mielenfilosofia: Panu Raatikainen

STYA6 Addiktiot, yksilö ja yhteiskunta: Katja Kuusisto

Hyvinvointipalvelut (vastuuhenkilö: Katja Repo Tre/Pori)

SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros: Ronja Kuokkanen (itsenäisesti tehtävänä Moodle kurssina; ilmoittautuminen ronja.kuokkanen@uta.fi saat kurssiavaimen) tai kirjallinen tentti tai essee.

YKTP03.2 Kunnalliset toimijat hyvinvointipalvelujen tuottajina ja hallinnonuudistusten kohteena: Ronja Kuokkanen (sähköinen tentti tai essee)

SOP03.3 Toimeentuloturva ja palvelujen liikkuvuus: Ronja Kuokkanen (sähköinen tentti tai essee)

YKTP03.4 Korkeasti koulutettujen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys: Ronja Kuokkanen (sähköinen tentti tai essee)

SOS03.1 Palvelut elämänkaaressa: Katja Repo (slk 2018), Ritva Nätkin (klk 2019)

Hyvinvointipalveluorganisaatioiden kehittämisen välineet 

YKTP03.5 Arviointitutkimus: Ronja Kuokkanen (sähköinen tentti tai essee)

SOP03.6 Toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä: Esa Jokinen

Lapsuus, perhe ja elämänkulku (vastuuhenkilö: Katja Repo)

SOS04.1 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä: Katja Repo (kirjatentti)

YKT04.2 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä: Katja Repo

SOS04.3 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja: Eija Eronen

SOS04.4 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt: Tarja Kukkonen

Moniammatillinen johtaminen (vastuuhenkilö: )

SOS05.1 Moniammatilliset johtamisopinnot

Muuttoliike ja monikulttuurisuus (vastuuhenkilö: Laura Huttunen)

SOS06.1 Muuttoliikkeen tutkimuksen nykykeskustelut: Laura Huttunen

SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Susanne Dahlgren

YKT06.2 Monikulttuurisuus: Arvi Pihlman

SOS06.3 Politiikantutkimus ja liikkuvuus: Karim Maiche

SOS06.4 Perhe, sukulaisuus ja kulttuurinen konteksti: Laura Huttunen

YKT09.4 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset: Marja Vehviläinen

Nuoret ja nuorisotyö (vastuuhenkilö: Juha Nieminen)

YKT.6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä: Päivi Honkatukia

YKT07.1 Nuorisotyön asiantuntijuuden erityiskysymyksiä: Juha Nieminen

YKT07.2 Nuorisotyön harjoittelu: Juha Nieminen

YKT07.3 Erot ja eriarvoisuus nuorten kohtaamisessa: Juha Nieminen

YKT07.4 Nuorisotutkimuksen klassikot: Päivi Honkatukia

YKT07.5 Global Youth Work and Youth Research: Juha Nieminen

Politiikka ja hallinta (vastuuhenkilö: Liisa Häikiö)

SOS08.1 Politiikan ja hallinnan ajankohtaiset kysymykset: Eeva Luhtakallio

YKT08.2 Politiikan ja hallinnan tutkimuksen lähestymistavat: Liisa Häikiö

SOS08.3 Hallinnan ja politiikan käytännöt: kurssin opettaja

Ruumiillisuus ja sukupuoli (vastuuhenkilö: Marja Vehviläinen)

SOS09.1 Sukupuolen ja ruumiillisuuden tutkimuksen nykykeskustelut: Anu Koivunen

SOS09.2 Feministisen ajattelun suuntaukset: Anu Koivunen

YKT09.3 Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus: Hanna-Mari Ikonen

YKT09.4 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset: Marja Vehviläinen

SOS09.5 Miehet ja maskuliinisuudet: Hanna-Mari Ikonen

YKT09.6 Ruumiillisuuden ja sukupuolentutkimuksen alat: kurssin opettaja

Tiede ja teknologia (vastuuhenkilö: Marja Vehviläinen)

YKT10.1 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen nykykeskustelut: kurssin opettaja

YKT10.2 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa: Turo-Kimmo Lehtonen (kirjatentit), Pia Vuolanto (slk 2018 kurssi)

SOS10.3 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen teoriat ja käsitteet: Olli Pyyhtinen

SOS10.4 Tieteen ja teknologian historia: kurssin opettaja

YKT10.5 Tiede ja teknologia –tutkimusseminaari: Marja Vehviläinen

SOS10.6 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen erityisalat: kurssin opettaja

Työelämän tutkimus (vastuuhenkilö: Jouko Nätti)

YKT10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Jouko Nätti

YKT10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä

SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi

YKT10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori

YKT10.1.5 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen: Sirpa Syvänen (kirjatentit ja essee-suoritukset), Kati Tikkamäki (kurssi klk 2019)

Yhteiskuntateoria (vastuu: filosofian tutkinto-ohjelma)

SOST10.1 Yhteiskuntateoria: keskeiset käsitteet ja nykyvirtaukset: Olli Pyyhtinen

FILT10 Teoreettisen yhteiskuntatutkimuksen työseminaari:

SOSM6.4 Feministisen ajattelun traditiot: Anu Koivunen

YKTT10.2 Sosiaalipsykologian klassikot: Johanna Ruusuvuori (essee)

YKTT10.3 Sosiologian klassikot:

SOST10.4 Feministisen ajattelun klassikot: Anu Koivunen

SOST10.5 Sosiaaliantropologian klassikot: Laura Huttunen

Yhteiskuntahistoria (vastuuhenkilö: Pirjo Markkola)

HIST01 Johdatus yhteiskuntahistoriaan: Pirjo Markkola, Riikka Miettinen

HIST02 Yhteiskuntahistorian ajankohtaisia kysymyksiä: Pirjo Markkola

HIST03 Talous ja yhteiskunta: Pirjo Markkola

HIST04 Sukupuoli, perhe ja yhteiskunta: Pirjo Markkola

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Ammatillinen vuorovaikutus

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta

Moniammatillinen johtaminen

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

YKT06.2 Rasismi ja antirasismi 5 op

Politiikka ja hallinta

Vieraalla kielellä annettava opetus

YKT09.4 Global politics of gender 5 op (Opetuskieli: englanti)

Ruumiillisuus ja sukupuoli

Vieraalla kielellä annettava opetus

YKT09.4 Global politics of gender 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tiede ja teknologia

SOS10.6 Eläimet työssä 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.6 Inclusiveness in Local Innovation Environments 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILS1E Critical theory and social ontology 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yhteiskuntahistoria

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Ammatillinen vuorovaikutus

SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Hyvinvointipalvelut

SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.1.3 Järjestöjen rooli sosiaalipolitiikassa ja vapaaehtoistyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.1.2 Sote ja sosiaalipolitiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Lapsuus, perhe ja elämänkulku

YKT04.2 Perhe ja tunteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS06.4 Lapsuuden antropologia ja transnationaali lapsuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Moniammatillinen johtaminen

SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

SOS06.4 Lapsuuden antropologia ja transnationaali lapsuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Nuoret ja nuorisotyö

YKT07.1 Nuorisotyö ja nuorten elämänkulku 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Politiikka ja hallinta

SOS6.1.2 Sote ja sosiaalipolitiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

GTS2 Making sense of globalization - Theorizing beyond the nation-state - Lectures + essay 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
GTS2 Making sense of globalization - Theorizing beyond the nation-state - seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
GTS4 Media and Globalization - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti)
GTS4 Media and Globalization - Lectures + essay 5 op (Opetuskieli: englanti)

Ruumiillisuus ja sukupuoli

Vieraalla kielellä annettava opetus

Tiede ja teknologia

YKT10.5 Tiede ja teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS10.6 Eläimet työssä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.6 Inclusiveness in Local Innovation Environments 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän tutkimus

SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiskuntateoria

FILA4A Tieteenfilosofia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKTT10.2 Missä mennään Mead? -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOST10.4 Feministisen ajattelun klassikot (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 A seminar on theoretical social research: Schmitt, Arendt, and The Political 3–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
FILS1E Critical theory and social ontology 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiskuntahistoria

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta

TERKANP3 Terve ja sairas ihminen 5 op
SOS10.10.1 Sosiaalinen kognitio 5 op

Hyvinvointipalvelut

SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.1.3 Järjestöjen rooli sosiaalipolitiikassa ja vapaaehtoistyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Moniammatillinen johtaminen

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

Politiikka ja hallinta

Vieraalla kielellä annettava opetus

GTS4 Media and Globalization - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
GTS4 Media and Globalization - Lectures + essay 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiskuntateoria

FILA9 Tekoälyn filosofia 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILS1 Causal inference in social science 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yhteiskuntahistoria

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta

Hyvinvointipalvelut

SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS03.1 Syntyvyys, hoiva, sukupolvi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.1.3 Järjestöjen rooli sosiaalipolitiikassa ja vapaaehtoistyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Lapsuus, perhe ja elämänkulku

SOS6.2.3 Perheen vuorovaikutus 5 op
SOS03.1 Syntyvyys, hoiva, sukupolvi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS04.4 Työ ja äitiys tänään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

SOS06.1 Pakolaisuus, tila ja hallinta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Nuoret ja nuorisotyö

YKT6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKT07.2 Nuorisotyön harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

GTS3 World society: National policies, global governance and transnational sociology 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Urban Ethnography: The Social, Political and Economic Dimensions of Marginalization 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Ruumiillisuus ja sukupuoli

SOS04.4 Työ ja äitiys tänään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Sosiaalinen maailma 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS09.3 Introduction to Trans Studies 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tiede ja teknologia

YKT10.5 Tiede ja teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP3B Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA6/SOS10.6 Tila, teknologia ja toiminta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän tutkimus

SOS10.1.4 SOS6.2.3 Työelämän vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiskuntateoria

FILA9 Tekoälyn filosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Liberalismi ja demokratia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILS1 Causal inference in social science 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiskuntahistoria

HIST03 Talous ja yhteiskunta 5 op