x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Ammatillinen vuorovaikutus (vastuuhenkilö: )

SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Sanna Raudaskoski (slk 2017), Eero Suoninen (klk 2018)

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiia Vaajala (kirjatentti)

LOGYKYT1 Moniammatillinen vuorovaikutus:

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta (vastuu: Raija-Leena Punamäki)

SOS10.10.1 Hyvinvoinnin aatteellista taustaa ja erityiskysymyksiä (essee-suoritukset): Markus Kaakinen. Ei kontaktiopetusta lukuvuonna 2017-2018.

Hyvinvointipalvelut (vastuuhenkilö: Katja Repo Tre/Pori)

SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros: Ronja Kuokkanen 

YKTP03.2 Kunnalliset toimijat hyvinvointipalvelujen tuottajina ja hallinnonuudistusten kohteena: Ronja Kuokkanen

SOP03.3 Toimeentuloturva ja palvelujen liikkuvuus: Ronja Kuokkanen

YKTP03.4 Korkeasti koulutettujen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys: Ronja Kuokkanen

SOS03.1 Palvelut elämänkaaressa: Katja Repo (slk 2017), Ritva Nätkin (klk 2018)

Hyvinvointipalveluorganisaatioiden kehittämisen välineet 

YKTP03.5 Arviointitutkimus: Ronja Kuokkanen

SOP03.6 Toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä: Esa Jokinen

Lapsuus, perhe ja elämänkulku (vastuuhenkilö: Katja Repo)

SOS04.1 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä:Katja Repo

SOS04.2 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä: Katja Repo

SOS04.3 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja: Eija Eronen

SOS04.4 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt: Tarja Kukkonen

Moniammatillinen johtaminen (vastuuhenkilö: )

SOS05.1 Moniammatilliset johtamisopinnot

Muuttoliike ja monikulttuurisuus (vastuuhenkilö: Laura Huttunen)

SOS06.1 Muuttoliikkeen tutkimuksen nykykeskustelut:Tiina Järvi (kurssi SOS06.1 pakolaisuus, tila ja hallinta klk 2018)

SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Susanne Dahlgren

SOS06.2 Monikulttuurisuus: Arvi Pihlman

SOS06.3 Politiikantutkimus ja liikkuvuus: Eeva Puumala

SOS06.4 Perhe, sukulaisuus ja kulttuurinen konteksti:

SOS09.4 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset: Marja Vehviläinen

Nuoret ja nuorisotyö (vastuuhenkilö: Juha Nieminen)

SOS.6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä: Päivi Honkatukia

SOS07.1 Nuorisotyön asiantuntijuuden erityiskysymyksiä

  1. Asiantuntijuus ja nuorisotyön kehittäminen: Juha Nieminen
  2. Nuoret ja kansalaisuus: Sofia Laine

SOS07.2 Nuorisotyön harjoittelu: Miia Lähde

SOS07.3 Erot ja eriarvoisuus nuorten kohtaamisessa

  1. Erityisnuorisotyö: Sofia Laine
  2. Nuorten alakulttuurit: Miia Lähde

SOS07.4 Nuorisotutkimuksen klassikot: Päivi Honkatukia

SOS07.5 Global Youth Work and Youth Research: Juha Nieminen

 

Politiikka ja hallinta (vastuuhenkilö: Liisa Häikiö)

SOS08.1 Politiikan ja hallinnan ajankohtaiset kysymykset:

SOS08.2 Politiikan ja hallinnan tutkimuksen lähestymistavat:

SOS08.3 Hallinnan ja politiikan käytännöt: kurssin opettaja

 

Ruumiillisuus ja sukupuoli (vastuuhenkilö: Marja Vehviläinen)

SOS09.1 Sukupuolen ja ruumiillisuuden tutkimuksen nykykeskustelut: ei opetusta lukuvuonna 2017-2018

SOS09.2 Feministisen ajattelun suuntaukset: Marja Vehviläinen

SOS09.3 Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus: Marja Vehviläinen

SOS09.4 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset: Marja Vehviläinen

SOS09.5 Miehet ja maskuliinisuudet: Hanna Ojala

SOS09.6 Ruumiillisuuden ja sukupuolentutkimuksen alat: kurssin opettaja

 

Tiede ja teknologia (vastuuhenkilö: Marja Vehviläinen)

SOS10.1 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen nykykeskustelut: Oili-Helena Ylijoki (kurssi klk 2018)

SOS10.2 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa: Reetta Muhonen (kurssi slk 2017), Turo-Kimmo Lehtonen (kirjatentti)

SOS10.3 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen teoriat ja käsitteet: Olli Pyyhtinen

SOS10.4 Tieteen ja teknologian historia: Timo Vilen

SOS10.5 Tiede ja teknologia –tutkimusseminaari: Marja Vehviläinen

SOS10.6 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen erityisalat:  kurssin opettaja

Työelämän tutkimus (vastuuhenkilö: Antti Saloniemi)

SOS10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Hanna-Kaisa Hoppania

SOS10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä

SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiia Vaajala (kirjatentti)

SOS10.1.5 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen: Sirpa Syvänen

Yhteiskuntateoria (vastuu: filosofian tutkinto-ohjelma)

SOST10.1 Yhteiskuntateoria: keskeiset käsitteet ja nykyvirtaukset: Mikko Virtanen (kurssi slk 2017)

FILT10 Teoreettisen yhteiskuntatutkimuksen työseminaari:

SOSM6.4 Feministisen ajattelun traditiot: Marja Vehviläinen

SOST10.2 Sosiaalipsykologian klassikot (essee): Johanna Ruusuvuori

SOST10.3 Sosiologian klassikot: Harri Melin

SOST10.4 Feministisen ajattelun klassikot:Marja Vehviläinen

SOST10.5 Sosiaaliantropologian klassikot: Laura Huttunen

Yhteiskuntahistoria (vastuuhenkilö: Pirjo Markkola)

HIST01 Johdatus yhteiskuntahistoriaan: Pirjo Markkola, Riikka Miettinen

HIST02 Yhteiskuntahistorian ajankohtaisia kysymyksiä: Pirjo Markkola

HIST03 Talous ja yhteiskunta: Pirjo Markkola

HIST04 Sukupuoli, perhe ja yhteiskunta: Pirjo Markkola

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Ammatillinen vuorovaikutus

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta

FILA10 Mielenfilosofia 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

YKT04.2 Wellbeing: Children in focus 5 op (Opetuskieli: englanti)

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

YKT06.2 Monikulttuurisuus 5 op

Politiikka ja hallinta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSM6.1 Global Social Policy in the 21st Century 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

YKT09.4 Grassroots - theorizing activism (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILA9 Theories of Well-being 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Ammatillinen vuorovaikutus

SOS10.1.4 SOS6.2.3 Työelämän vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta

FILA10 Mielenfilosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Hyvinvointipalvelut

Vieraalla kielellä annettava opetus

YKT04.2 Wellbeing: Children in focus 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Moniammatillinen johtaminen

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

YKT06.2 Monikulttuurisuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Nuoret ja nuorisotyö

YKT6.6.3 Nuorten siirtymien yhteiskunnallinen säätely (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Politiikka ja hallinta

Vieraalla kielellä annettava opetus

GTS2 Making sense of globalization - Theorizing beyond the nation-state - Lectures + essay 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
GTS2 Making sense of globalization - Theorizing beyond the nation-state - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.1 Global Social Policy in the 21st Century 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Ruumiillisuus ja sukupuoli

Vieraalla kielellä annettava opetus

YKT09.4 Grassroots - theorizing activism (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
GEN3 Feminist theory 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Tiede ja teknologia

YKT10.5 Tiede ja teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVTS1/SOS10.6 Viestinnän ja median tutkimus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän tutkimus

THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKT6.6.3 Nuorten siirtymien yhteiskunnallinen säätely (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS10.1.4 SOS6.2.3 Työelämän vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Yhteiskuntateoria

FILA9 Marxin Pääoma 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOST10.4 Feministisen ajattelun historia ja klassikot (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA4A Tieteenfilosofia 2 op

Yhteiskuntahistoria

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta

TERKANP3 Terve ja sairas ihminen 5 op

Hyvinvointipalvelut

SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

Nuoret ja nuorisotyö

YKT07.2 Nuorisotyön harjoittelu 10 op

Politiikka ja hallinta

SOS08.2/SOSM6.3 Kulttuurisosiologia 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

GTS4 Media and Globalization - Lectures + essay 5 op (Opetuskieli: englanti)
GTS4 Media and Globalization - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti)

Ruumiillisuus ja sukupuoli

Vieraalla kielellä annettava opetus

GEN6 Postcolonial Feminism 5 op (Opetuskieli: englanti)
YKT09.4 Gender and Development (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tiede ja teknologia

YKT10.5 Tiede ja teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP3A Argumentaatio 2 op

Työelämän tutkimus

Yhteiskuntateoria

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 Seminar on Axel Honneth's "Freedom's Right" 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Hyvinvointipalvelut

SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS03.1 Syntyvyys, hoiva, sukupolvi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Lapsuus, perhe ja elämänkulku

SOS6.2.3 Perheen vuorovaikutus 5 op
SOS03.1 Syntyvyys, hoiva, sukupolvi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKT09.6 Työ, perhe ja feministinen äitiys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKT04.2 Perheen säröt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

SOS06.1 Pakolaisuus, tila ja hallinta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Nuoret ja nuorisotyö

YKT6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKT07.2 Nuorisotyön harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKT07.3 Erityisnuorisotyö 5 op

Politiikka ja hallinta

SOS08.2/SOSM6.3 Kulttuurisosiologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.1.2 Sote ja sosiaalipolitiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

GEN5 Feminist politics 5 op (Opetuskieli: englanti)
GTS4 Media and Globalization - Lectures + essay 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
GTS4 Media and Globalization - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Ruumiillisuus ja sukupuoli

YKT09.6 Työ, perhe ja feministinen äitiys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.4 Feministisk läsning av media (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.4.4 Feminist food studies (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOS6.4.2 Gender and Fashion (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti)
YKT09.4 Gender and Development (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tiede ja teknologia

SOS10.1 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen nykykeskustelut 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKT10.5 Tiede ja teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP3A Argumentaatio 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA6 Tila, teknologia ja toiminta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän tutkimus

Yhteiskuntateoria

POLVOA51/52/S24 Politiikan klassikkokurssi demokratiasta 5–10 op
FILA9 Mitä on liberalismi? 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILS1 Työseminaari: Hegelin hengen filosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 Seminar on Axel Honneth's "Freedom's Right" 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

LOGYKYT1 Moniammatillinen vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta