Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2018-2019

Opintokokonaisuusmerkintä syventävistä opinnoista opintosuunnittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta) Katja Repo/sosiaalipolitiikka, Atte Oksanen/sosiaalipsykologia Turo-Kimmo Lehtonen/sosiologia, Anu Koivunen/sukupuolentutkimus, Laura Huttunen/sosiaaliantropologia, Päivi Honkatukia/nuorisotyö ja nuorisotutkimus

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä

SOSM2 Tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: tutkielman ohjaaja

YKTM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Jaana Kuusipalo

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi: Laura Huttunen

SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu: Satu Ojala

SOSM6.2 Sosiaalipsykologinen ajattelu II: Atte Oksanen

SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II: Juha Suoranta

SOSM6.4 Feministisen ajattelun traditiot: Anu Koivunen

SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu: Laura Huttunen

SOSM6.6 Nuorisokysymyksen teoriahistoria: Juha Nieminen

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Tutkielmaseminaarit

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.1 Tutkimushaastattelu: taito, tyylit ja kohderyhmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Keskustelunanalyysi (verkkokurssi), syksy 2018 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Diskurssianalyysi 5 op

Sosiaalitieteiden teoria III

SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu -lukuseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

DPYTCON Social Scientific Perspectives on Consumption (online course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.1 Gradu-kvantimetodit 5 op
SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

COSOPC3 Comparative Research in Social Policy 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

COSOPC2 Welfare State Theories 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Tutkielmaseminaarit

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.1 Gradu-kvantimetodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Keskustelunanalyysi (verkkokurssi), kevät 2019 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.2 Sosiaalipsykologinen ajattelu II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSM5.1 Urban Ethnography: The Social, Political and Economic Dimensions of Marginalization 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
COSOPC3 Comparative Research in Social Policy 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden teoria III

SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.3.2 Yhteiskunnallinen muutos 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKTM6.3 Julkinen sosiologia 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

COSOPC2 Welfare State Theories 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta