x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2016-2017

Opintokokonaisuusmerkintä syventävistä opinnoista opintosuunnittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta)
Ritva Nätkin /sosiaalipolitiikka
Atte Oksanen/sosiaalipsykologia
Turo-Kimmo Lehtonen/sosiologia
Marja Vehviläinen/sukupuolentutkimus
Laura Huttunen/sosiaaliantropologia

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä (koordinaattori Jouko Nätti)

SOSM2 Tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: tutkielman ohjaaja

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Hanna Ojala

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi: Laura Huttunen

SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu: Satu Ojala

SOSM6.2 Sosiaalipsykologinen ajattelu II:  Irmeli Järventie

SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II: Turo-Kimmo Lehtonen (opetus klk 2017), tutkielman ohjaaja (essee-suoritukset)

SOSM6.4 Feministisen ajattelun traditiot: Marja Vehviläinen

SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu: Laura Huttunen

SOSM6.6 Nuorisokysymyksen teoriahistoria: Päivi Honkatukia

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Tutkielmaseminaarit

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari (Tampere) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.1 Gradu-kvantimetodikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Tutkimushaastattelu: tyyli, taito ja kohteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden teoria III

SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.3 Austerity-seminaari 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

SOSM7 Maisteriopintojen valinnaiset opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Gradu-kvantimetodikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden teoria III

SOSM6.3 Jäteyhteiskunta 5 op
SOSM6.3 Austerity-seminaari 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

SOSM7 Maisteriopintojen valinnaiset opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Tutkielmaseminaarit

SOSM2 Tutkielmaseminaari (keväällä 2017 alkavat seminaarit) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Gradu-kvantimetodikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden teoria III

SOSM6.3 Julkinen sosiologia 5 op
SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu - lukuseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

SOSM7 Maisteriopintojen valinnaiset opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

PEACE040 RETURN TO PEACE after Civil War: violence, conflicts and peaceful change 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS10.10.1 Developing and evaluating health promotion interventions 2 op (Opetuskieli: englanti)