x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2015-2016 

Opintokokonaisuusmerkintä syventävistä opinnoista opintosuunnittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta)
Katja Repo/sosiaalipolitiikka
Johanna Ruusuvuori/sosiaalipsykologia
Turo-Kimmo Lehtonen/sosiologia
Päivi Korvajärvi/sukupuolentutkimus
Laura Huttunen/sosiaaliantropologia

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä (koordinaattori Jouko Nätti)

SOSM2 Tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: tutkielman ohjaaja

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Hanna Ojala

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi: Laura Huttunen

SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu: Satu Ojala

SOSM6.2 Sosiaalipsykologinen ajattelu II: Eerika Finell

SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II: Turo-Kimmo Lehtonen (opetus klk 2016), tutkielman ohjaaja (essee-suoritukset)

SOSM6.4 Feministisen ajattelun traditiot: Päivi Korvajärvi

SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu: Laura Huttunen

SOSM6.6 Nuorisokysymyksen teoriahistoria: Päivi Honkatukia

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Tutkielmaseminaarit

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari (Tampere) - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Sosiaalitieteiden teoria III

SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Hyvinvointiin vaikuttaminen: interventiot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Vuorovaikutustutkimuksen datasessio   Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden teoria III

SOSM6.3 Epävarmuuden hallinta 5 op
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Tutkielmaseminaarit

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Gradu-kvantimetodikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Vuorovaikutustutkimuksen datasessio   Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden teoria III

SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoriaseminaari - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta