x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

VASTUUOPETTAJAT JA TENTTIEN VASTAANOTTAJAT

SOSIAALITIETEIDEN MAISTERIOPINNOT, sosiaalitieteiden uusi tutkinto-ohjelma (2012-2015)

**************************************************************

HUOM! Ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat: VANHAN opetussuunnitelman (2010-2012) oppiaineiden opintokokonaisuuksien vastuuopettajat löytyvät tutkinto-ohjelman www-sivuilta. Jos siis opiskelet vanhan tutkintorakenteen (2010-2012)  mukaan, ota yhteys em. vastuuhenkilöihin! Vanhojen tutkintorakenteiden mukaan voi suorittaa vielä opintoja 31.7.2015 saakka (ei kuitenkaan kirjatenttejä 31.1.2013 jälkeen).

*******************************************************************

OPINTOKOKONAISUUSMERKINTÄ sosiaalitieteiden maisteriopintojen syventävistä opinnoista opintosuunnittain:
Jouko Nätti/sosiaalipolitiikka
Johanna Ruusuvuori/sosiaalipsykologia
Harri Melin/sosiologia
Päivi Korvajärvi/sukupuolentutkimus
Anna Rastas/sosiaaliantropologia
Tarja Rautiainen-Keskustalo/musiikintutkimus


SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari:  

SOSM2 ja SOSM3  Tutkielmaseminaari ja pro gradu-tutkielma: Seminaarin vetäjä
SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Katja Repo (koordinaattori), vastuuopettajat opintosuunnittain: Tarja Rautiainen-Keskustalo (musiikintutkimus), Ari Rasimus (syksy 2012: sosiologia), Pasi Pyöriä (sosiologia), Päivi Korvajärvi (sukupuolentutkimus), Kirsi Hasanen (sosiaalipsykologia), Anna Rastas (sosiaaliantropologia), Satu Ojala (sosiaalipolitiikka), harjoittelun yhteyshenkilö (sosiaalitieteet): Paula Ristimäki

SOSM5 Tutkimusmenetelmät
SOSM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät: Johanna Ruusuvuori
SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi: Anna Rastas
SOSM5.3 Äänen ja liikkeen analyysi II: Tarja Rautiainen-Keskustalo
SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu: Satu Ojala
SOSM6.2a ja SOSM6.2b Sosiaalipsykologinen ajattelu  II: Irmeli Järventie
SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II: Harri Melin
SOSM6.4 Feministinen teoria: Jaana Kuusipalo
SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu: Anna Rastas
SOSM6.6 Kulttuurisen musiikintutkimuksen teoriat: Tarja Rautiainen-Keskustalo

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Sosiaalitieteiden teoria III

SOSM6.4 Feministinen teoria 2 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSM6.4/6.4.1 Feminist Methodology 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Sosiaalitieteiden asiantuntijataidot

Sosiaalitieteiden teoria III

SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teorialukuseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSM6.4/6.4.1 Feminist Methodology 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatkokoulutus

JK-seminaari (sosiaaliantropologia)   Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teorialukuseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Tutkielmaseminaarit

SOSM2 Sosiaalipolitiikan tutkielmaseminaari (alkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Musiikintutkimuksen tutkielmaseminaari (jatkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiaaliantropologian tutkielmaseminaari (alkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiaalipsykologian tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiologian tutkielmaseminaari (alkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sukupuolentutkimuksen tutkielmaseminaari (alkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sukupuolentutkimuksen tutkielmaseminaari (jatkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSM6.5 Theoretical Approaches in Social Anthropology   (Opetuskieli: englanti)

Jatkokoulutus

JK-seminaari (sosiaaliantropologia)   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Tutkielmaseminaarit

SOSM2 Sosiaalipolitiikan tutkielmaseminaari (alkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Musiikintutkimuksen tutkielmaseminaari (jatkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiaaliantropologian tutkielmaseminaari (alkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiaalipsykologian tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sosiologian tutkielmaseminaari (alkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sukupuolentutkimuksen tutkielmaseminaari (alkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Sukupuolentutkimuksen tutkielmaseminaari (jatkava) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden asiantuntijataidot

SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.2.3/M5.1 Elämä ja kertomus 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

COSOPOM3 Qualitative Research Methods and Comparative Research Design - 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
COSOPOM2 Quantitative Research Methods and Comparative Research Design - 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden teoria III

SOSM6.2 Sosiaalipsykologian teoreettiset suuntaukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II - Lukupiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.3 Yhteiskuntateorian ja taloussosiologian seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JKKTRS12 Zombie Economics -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.6 Kulttuurisen musiikintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSM6.5 Theoretical Approaches in Social Anthropology   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatkokoulutus

JK-seminaari (sosiaaliantropologia)   Jatkuu aiemmalta periodilta