x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

 VASTUUOPETTAJAT JA TENTTIEN VASTAANOTTAJAT    

 SOSIAALITIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA, Sosiaalitieteiden UUSI tutkinto-ohjelma (2012-2015)

*****************************************************************

HUOM! Ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat: VANHAN opetussuunnitelman (2010-2012) oppiaineiden opintokokonaisuuksien vastuuopettajat löytyvät tutkinto-ohjelman www-sivuilta. Jos siis opiskelet vanhan tutkintorakenteen (2010-2012) mukaan, ota yhteys em. vastuuhenkilöihin! Vanhojen tutkintorakenteiden mukaan voi suorittaa vielä opintoja 31.7.2015 saakka (ei kuitenkaan kirjatenttejä 31.1.2013 jälkeen).

***********************************************************************

Perusopinnot

OPINTOKOKONAISUUSMERKINTÄ: Paula Ristimäki

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin: Päivi Korvajärvi
YKYY2: Yhteiskunnan mittaaminen: opintojakson korvaavuuksia koskevat kyselyt: yky-opintoneuvonta@uta.fi
SOS3  Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen: Sanna Raudaskoski

SOS4   Sosiaalitieteiden alat I:
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka: Ritva Nätkin (opetus), Olli Karsio (kirjatentin vastaanottaja)
SOS4.2 Sosiaalipsykologia: Johanna Ruusuvuori (opetus) Tiia Vaajala (kirjatentin vastaanotto)
SOS4.3 Sosiologia: Markku Lonkila
SOS4.4 Sukupuolentutkimus: Taina Kinnunen
SOS4.5 Sosiaaliantropologia: Marko Juntunen
SOS4.6 Musiikintutkimus: Tarja Rautiainen-Keskustalo

Aineopinnot

OPINTOKOKONAISUUSMERKINTÄ, aloittain:
Ritva Nätkin/sosiaalipolitiikka
Sanna Raudaskoski/sosiaalipsykologia
Matti Hyvärinen/sosiologia
Taina Kinnunen/sukupuolentutkimus
Marko Juntunen/sosiaaliantropologia
Petri Hoppu/musiikintutkimus

SOS5a Sosiaalitieteiden teoria I, kirjatentti: Tiina Tiilikka (kirjatentin vastaanottaja)
SOS5b Sosiaalitieteiden teoria I, luennot: Jari Aro (vastuuopettaja)

SOS6 Sosiaalitieteiden alat II:

SOS6.1 Sosiaalipolitiikka
SOS6.1.1 Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt: Liisa Häikiö
SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat: Katja Repo

SOS6.2  Sosiaalipsykologia
SOS6.2.1 Sosiaalipsykologinen ajattelu I: Sanna Raudaskoski
SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti: Kirsi Hasanen
SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Minna Nikunen
SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet: Sanna Raudaskoski

SOS6.3 Sosiologia
SOS6.3.1 Sosiologinen ajattelu (Sosiologia ja kapitalismi) : Jari Aro
SOS6.3.2 Sosiaaliset instituutiot: Markku Lonkila

SOS6.4 Sukupuolentutkimus
SOS6.4.1 Feministinen tieto ja tietäminen: Jaana Kuusipalo
SOS6.4.2 Johdatus ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimukseen: Taina Kinnunen
SOS6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus: Jaana Kuusipalo

SOS6.5 Sosiaaliantropologia
SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet: Anne Haataja
SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Marko Juntunen

SOS6.6  Musiikintutkimus
SOS6.6.1 Musiikki, kulttuuri ja yhteiskunta: Petri Hoppu
SOS6.6.2 Äänen ja liikkeen analyysi: Petri Hoppu
SOS6.6.3 Etnografinen dokumentointi: Elina Seye

SOS7  Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät
:

SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät: Taina Kinnunen
SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Katja Kuusisto (koordinaattori)

SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II: kandiseminaarin vetäjä
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari: Katja Repo (koordinaattori)

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT

SOS4.2 Sosiaalipsykologia 5 op

Sosiaalitieteiden alat II (Katso myös Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!)

SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat 5 op
SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet 5 op
SOSM6.4 Feministinen teoria 2 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSKV1/SOS6.1 Nordic Welfare Societies in Transition 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOSM6.4/6.4.1 Feminist Methodology 5 op (Opetuskieli: englanti)

Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät

Kandidaatintutkielma ja seminaari

Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.2 Sosiaalipsykologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I (Katso myös Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!)

SOS4.3 Giddens -lukupiiri 2 op
SOS4.4 Sukupuolentutkimus 5 op
SOS4.5 Sosiaaliantropologia 5 op
SOS4.6 Musiikintutkimus 5 op

Sosiaalitieteiden alat II (Katso myös Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!)

SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.2.1 Sosiaalipsykologinen ajattelu I -luentoseminaari. 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti - teemaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.3.1 Sosiologia ja kapitalismi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.6.1 Musiikki, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.6.3 Etnografinen dokumentointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSKV1/SOS6.1 Nordic Welfare Societies in Transition 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.4/6.4.1 Feminist Methodology 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät

SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kandidaatintutkielma ja seminaari

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT

SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I (Katso myös Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!)

SOS4.1 Sosiaalipolitiikka 5 op
SOS4.2 Sosiaalipsykologia 5 op
SOS4.3 Giddens -lukupiiri 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.6 Musiikintutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.3 Sosiologia (AYO, iltaopetusta, Tampere) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.2 Sosiaalipsykologia (AYO, iltaopetusta, Tampere) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka (AYO, iltaopetus, Tampere) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS4.4 Gender in Society 5 op (Opetuskieli: englanti)

Sosiaalitieteiden alat II (Katso myös Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!)

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.5.3 Anthropology of Eastern Europe 5 op (Opetuskieli: englanti)

Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät

Kandidaatintutkielma ja seminaari

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin, monimuoto-opintoina 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I (Katso myös Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!)

SOS4.1 Sosiaalipolitiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.2 Sosiaalipsykologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.3 Sosiaalinen media, sosiaaliset liikkeet ja kansalaisaktivismi 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS4.4 Gender in Society 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat II (Katso myös Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat!)

SOS6.2.3/M5.1 Elämä ja kertomus 5 op
SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.2 Johdatus ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimukseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.6.2 Äänen ja liikkeen analyysi I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.5.3 Anthropology of Eastern Europe 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät

SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kandidaatintutkielma ja seminaari

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta