Historian maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opintojaksojen vastuuopettajat, syksy 2018:

Syventävät opinnot
HISS1 Historiateoria ja historiankirjoituksen historia
S1A Historiateoria: Pertti Haapala
S1B Historiankirjoituksen historia: Pirjo Markkola
HISS2 Graduseminaari: Seminaarista vastaavat opettajat
HISS3 Erikoistumisopinnot: Tutkinto-ohjelman professorit. Suorituksista sovittava professorin kanssa.
HISS4 Pro gradu -tutkielma: Tutkielmaa ohjaava professori

Kokonaismerkinnän antavat professorit.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Syventävät opinnot

HISS2 Graduseminaari, alkava (Kaarninen) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISS2 Graduseminaari, alkava (Markkola) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISS2 Graduseminaari, jatkava (Markkola) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISS2 Graduseminaari, jatkava (Niemi) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISS2 Graduseminaari, jatkava (Krötzl) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Syventävät opinnot

HISS2 Graduseminaari, alkava (Kaarninen) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISS2 Graduseminaari, alkava (Markkola) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISS2 Graduseminaari, jatkava (Niemi) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISS2 Graduseminaari, jatkava (Krötzl) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISS1A Historiateoria 5 op
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Syventävät opinnot

HISS2 Graduseminaari, alkava (Kaarninen) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISS2 Graduseminaari, alkava (Niemi) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISS2 Graduseminaari, alkava (Markkola) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISS2 Graduseminaari, jatkava (Niemi) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISS2 Graduseminaari, jatkava (Krötzl) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta