x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Historian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Opintojaksojen vastuuopettajat, kevät 2018:

Perusopinnot
HISP1 Johdatus historiantutkimukseen: Ville Vuolanto (Avoin yliopisto Aino Katermaa)
HISP2 Euroopan muotoutuminen: Katariina Mustakallio
HISP3 Uuden ajan alun murroksia: Marko Nenonen
HISP4 Modernisoituva yhteiskunta: Tanja Vahtikari
YKYYHT5 Verkostoitunut maailma:  Mervi Kaarninen (Avoin yliopisto: Aino Katermaa)

Perusopintokokonaisuudesta vastaavat ja kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit. Avoimen yliopiston osalta Aino Katermaa.

Aineopinnot
HISA1 Menetelmäopinnot
A1a Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka: Ville Vuolanto (Avoin yliopisto: Aino Katermaa)
A1b Valinnaiset menetelmäopinnot: Ville Vuolanto
HISA2 Historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä
Sukupuoli ja perhe: Christian Krötzl
Talous ja teollisuus: Kari Teräs
Kriisit ja jälleenrakennus: Mervi Kaarninen
Kulttuurien kohtaaminen: Katariina Mustakallio
Uskonto, tiede ja maailmankuva: Marko Nenonen
Terveys ja ympäristö: Pirjo Markkola
Kaupunki: Tanja Vahtikari
HISA3 Historian erityisala ja praktikum: Katariina Mustakallio
HISA4: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma: kandidaattiseminaarista vastaava opettaja
 
Aineopintokokonaisuudesta vastaavat ja kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit. Avoimen yliopiston osalta Aino Katermaa.

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Perusopinnot

HISP2 Euroopan muotoutuminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

HISA4 Kandidaattiseminaari, jatkava (Nenonen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, jatkava (Vahtikari) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, jatkava (Vuolanto) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, alkava (Kaarninen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Kohti vuotta 1918 5 op
HISA2 Kuva ja propaganda (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Liikenteen kulttuurihistoriaa (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Ympäristöhistoria (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Uuden ajan alun ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Antiikin ja keskiajan ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HISA2 Crime and Gender History in Europe and North America, c.1880-2000 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Aineopinnot

HISA4 Kandidaattiseminaari, alkava (Kaarninen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, alkava (Nevala) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, alkava (Vuolanto) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, alkava (Nenonen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, alkava (Vahtikari) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA3B Praktikum: Elämänkaari ja kuolema 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 1300-luku 5 op
HISA3B Praktikum: Paikka ja tila 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Uuden ajan alun ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Antiikin ja keskiajan ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA1B Muistitietohistoria 5 op
HISA2 Länsimaisen urheilun kulttuurihistoria -verkkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Eläinten historiaa -verkkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Sukupuoli ja teknologia -verkkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HISA2 Identities in European History (e-learning course) 5 op (Opetuskieli: englanti)