x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Historian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Opintojaksojen vastuuopettajat, kevät 2017:

Perusopinnot
HISP1 Johdatus historiantutkimukseen: Ville Vuolanto (Avoin yliopisto Aino Katermaa)
HISP2 Euroopan muotoutuminen: Katariina Mustakallio
HISP3 Uuden ajan alun murroksia: Marko Nenonen
HISP4 Modernisoituva yhteiskunta: Tanja Vahtikari
YKYYHT5 Verkostoitunut maailma: Minna Harjula (avoin yliopisto: Aino Katermaa)

Perusopintokokonaisuudesta vastaavat ja kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit. Avoimen yliopiston osalta Aino Katermaa.

Aineopinnot
HISA1 Menetelmäopinnot
A1a Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka: Sari Katajala-Peltomaa
A1b Valinnaiset menetelmäopinnot: Ville Vuolanto
HISA2 Historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä
Sukupuoli ja perhe: Sari Katajala-Peltomaa
Talous ja teollisuus: Kari Teräs
Kriisit ja jälleenrakennus: Pia Koivunen
Kulttuurien kohtaaminen: Katariina Mustakallio
Uskonto, tiede ja maailmankuva: Marko Nenonen
Terveys ja ympäristö: Pirjo Markkola
Kaupunki: Pia Koivunen
HISA3 Historian erityisala ja praktikum: Tanja Vahtikari
HISA4: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma: kandidaattiseminaarista vastaava opettaja
 
Aineopintokokonaisuudesta vastaavat ja kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit. Avoimen yliopiston osalta Aino Katermaa.

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Opiskeluvalmiudet

Vieraalla kielellä annettava opetus

HISA2 Identities in European History (e-learning course) 5 op (Opetuskieli: englanti)
FILT10 Seminar in Theoretical Social Research: Adam Smith 3–5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Opiskeluvalmiudet

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

HISA1B Keskusteluja historiantutkimuksen menetelmistä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Kohti vuotta 1917 5 op
HISA4 Kandidaattiseminaari kevät 2016-syksy 2016 (Kaarninen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, kevät 2016-syksy 2016 (Kangas) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari kevät 2016-syksy 2016 (Ijäs/Nenonen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Sukupuoli ja teknologia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Antiikin ja keskiajan ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Uuden ajan alun ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Lähihistorian ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HISA2 Identities in European History (e-learning course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
FILT10 Seminar in Theoretical Social Research: Adam Smith 3–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Vieraalla kielellä annettava opetus

HISA2 Identities in European History (e-learning course) 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Aineopinnot

HISA3B Praktikum (Konfliktit ja yhteiskunnallinen murros -erityisala) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari kevät 2017-syksy 2017 (Harjula/Kaarninen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari kevät 2017-syksy 2017 (Vuolanto) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari kevät 2017-syksy 2017 (Vahtikari) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari kevät 2017-syksy 2017 (Nenonen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HIST04 Sukupuolihistoria 5 op
Antiikin ja keskiajan ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Uuden ajan alun ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Lähihistorian ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Eläinten historiaa (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Näkökulmia uuteen sotahistoriaan (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta