x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Historian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Yleiset tenttipäivät keväällä 2013:

Maanantaisin 21.1, 18.2, 18.3, 22.4 ja 20.5.2013, klo 17-21. Kaikkien tenttien tila on päätalon luentosali A1.

Opintojaksojen vastuuopettajat, kevät 2013:

Perusopinnot
HISP1 Johdatus historiantutkimukseen: Katja-Maria Miettunen
HISP2 Antiikin ja keskiajan yhteiskunta ja kulttuuri: Christian Krötzl
HISP3 Suomen alueen historia vuoteen 1809: Aino Katermaa
YKYY4 Suomalaisen yhteiskunnan historia vuodesta 1809 nykyaikaan: Mervi Kaarninen
HISP5 Maailmanhistoria: Markku Hyrkkänen

Kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit Raisa Toivo ja Ville Vuolanto.

Aineopinnot
HISA1 Menetelmäopinnot
A1a Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka: Christian Krötzl
A1b Valinnaiset menetelmäopinnot: Markku Hyrkkänen
HISA2 Temaattiset erikoistumisopinnot
Teollistuminen ja kaupungit: Marjaana Niemi
Talous: Kari Teräs
Sukupuoli: Mervi Kaarninen
Perhe ja elämänkulku: Christian Krötzl
Kansanliikkeet: Marja Jalava
Nationalismi: Marja Jalava
Uuden ajan synty: Raisa Toivo
Kansainvälinen politiikka: Marjaana Niemi
Sodat ja vallankumoukset: Kari Teräs
Kulttuurien kohtaaminen: Christian Krötzl
Yhteisö ja kulttuuri vanhassa maailmassa: Christian Krötzl
Uskonto ja maailmankuva: Christian Krötzl
Tieteen ja filosofian historia: Juhani Sarsila
Teknologia ja verkostot: Marjaana Niemi
Aate- ja oppihistoria: Juhani Sarsila
HISA3 Syventävä teema ja praktikum: Teemasta vastaava opettaja
HISA4: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma: kandidaattiseminaarista vastaava opettaja
 
Aineopintojen kokonaismerkinnän antaa yliopistonlehtori Raisa Toivo.

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Aineopinnot

HISA1A Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA3B Sodat ja vallankumoukset -teeman praktikum 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, syksy 2012 - kevät 2013 (Masonen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, syksy 2012-kevät 2013 (Miettunen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, syksy 2012-kevät 2013 (Toivo) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Antiikin ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Keskiaikaryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Uuden ajan alun opintopiiri   Jatkuu aiemmalta periodilta
Sosiaalihistorian tutkielmaryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Sukupuoli ja teknologia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Urheilun historia Suomessa (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Water and Society (e-learning course) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HISOKV1 Introduction to Finnish History 5 op (Opetuskieli: englanti)
HISA2 Identities in European History (e-learning course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Vieraalla kielellä annettava opetus

HISA2 Identities in European History (e-learning course) 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Aineopinnot

HISA1B Vanhat käsialat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Keskiajan arkea talouden näkökulmasta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Näkökulmia sota- ja säännöstelytalouteen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA3B Kansalaisuus-teeman praktikum 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, syksy 2012 - kevät 2013 (Masonen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, syksy 2012-kevät 2013 (Miettunen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, syksy 2012-kevät 2013 (Toivo) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, kevät 2013-syksy 2013 (Kaarninen) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA4 Kandidaattiseminaari, kevät 2013 - syksy 2013 (Vuolanto) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Antiikin ryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Keskiaikaryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
Uuden ajan alun opintopiiri   Jatkuu aiemmalta periodilta
Sosiaalihistorian tutkielmaryhmä   Jatkuu aiemmalta periodilta
LATAA5A Kulttuurifilosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HISA2 Arjen historia - 1900-luvun suomalainen koti (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HISA2 Identities in European History (e-learning course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta