!
Ennakkotieto opetusohjelmasta 2018–2019
Opetusohjelman tietoja päivitetään, tarkista ajantasaiset tiedot näiltä sivuilta ennen kurssin alkua.
Filosofian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Opiskeluvalmiudet

Perusopinnot

YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op
FILP2 Logiikka 5 op
FILP1A Johdatus filosofiaan 2 op
FILP5A Tieto-oppi 3 op

Aineopinnot

FILA3 Lukupiiri 5 op
FILAPRO Proseminaari 5 op
FILA9 Tekoälyn filosofia 5 op
FILA4A Tieteenfilosofia 2 op
FILA2 Nykyajan filosofia 5 op
FILA3 Teemaseminaari 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Opiskeluvalmiudet

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP2 Logiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP1A Johdatus filosofiaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP5A Tieto-oppi 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

FILA3 Lukupiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILAPRO Proseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILAPRO Proseminaari (ryhmä 2) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Tekoälyn filosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILJATKO Filosofian tohtorikoulutusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA4A Tieteenfilosofia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA2 Nykyajan filosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA3 Teemaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA3 Pääoma-lukuseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 A seminar on theoretical social research: Schmitt, Arendt, and The Political 3–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Perusopinnot

FILP5B Metafysiikka 2 op

Aineopinnot

FILJATKO Filosofian tohtorikoulutusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Perusopinnot

FILP5B Metafysiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP3B Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

FILAK Kandidaattiseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILJATKO Filosofian tohtorikoulutusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Mitä on liberalismi? 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILS1E Kriittinen yhteiskuntateoria ja sosiaalinen ontologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta