x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Filosofian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Opiskeluvalmiudet

Aineopinnot

FILAPRO Proseminaari 5 op
FILA3 Teemaseminaari Humesta 3–5 op
FILA9 Ympäristöetiikka 3 op
FILA9 Sosiaalinen ontologia 3–5 op
FILJATKO Tutkijaseminaari   (Opetuskieli: englanti)
FILT10 Seminar in Theoretical Social Research: Adam Smith 3–5 op (Opetuskieli: englanti)
FILA7 Feminist Metaphysics and Epistemology 3 op (Opetuskieli: englanti)
FILA9 Moral Psychology 3–5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Opiskeluvalmiudet

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

FILP1B Johdatus filosofian historiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP5A Tieto-oppi 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP2 Logiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

FILAPRO Proseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA3 Nykyajan filosofian juuret 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA3 Teemaseminaari Humesta 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Sosiaalinen ontologia 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILJATKO Tutkijaseminaari   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
FILT10 Seminar in Theoretical Social Research: Adam Smith 3–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Republican Freedom in Political Philosophy 3–5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Aineopinnot

FILJATKO Tutkijaseminaari   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA2 Nykyajan filosofia 5 op
FILA6 Nykyepistemologia 5 op
FILT10 Seminar in Theoretical Social Research: Wealth of Nations 3–5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Perusopinnot

Aineopinnot

FILAK Kandidaattiseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILJATKO Tutkijaseminaari   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA8 Metaetiikka 5 op
FILA2 Nykyajan filosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA6 Nykyepistemologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA10 Havainnon teorioista 5 op
FILT10 Seminar in Theoretical Social Research: Wealth of Nations 3–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta