x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Filosofian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Perusopinnot

FILP1B Johdatus filosofian historiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP3B Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aine- ja syventävät opinnot

FILA8 Moraalinen ja sosiaalinen vastuu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA10 Erikoiskurssi mielenfilosofiasta ja tunneteorioista 2–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA3 Klassikot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA11 Kirjallisuus ja tieto 2–3 op
FILAPRO Pro- ja kandiseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILS2 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILJATKO Tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Perusopinnot

FILP2 Logiikka 5 op

Aine- ja syventävät opinnot

FILA3 Klassikot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA4A Tieteenfilosofia 2 op
FILA4B Tutkimusetiikka 3 op
FILAPRO Pro- ja kandiseminaari 5 op
FILS2 Seminaari 5 op
FILJATKO Tutkijaseminaari  
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Perusopinnot

FILP4 Tieto-oppi ja ontologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aine- ja syventävät opinnot

FILA3 Klassikot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA2 Heidegger ja hänen kriitikkonsa - 1900-luvun filosofia 2–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILAPRO Pro- ja kandiseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILS2 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILJATKO Tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta