Puheviestintä valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Aineopinnot

JOVA1 Esiintyminen 5 op

Syventävät opinnot

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Aineopinnot

JOVA1 Esiintyminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVPVA5 Poliittinen viestintä - verkkosuorituksena 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

JOVPVS1 Puheviestinnän tutkimuskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVPVS3 Puheviestintä tieteenä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Syventävät opinnot

JOVPVS9 Johtamisviestintä 5 op
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Aineopinnot

JOVA2 Ryhmäviestintä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta