Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetusohjelmasta

Alla on julkaistu matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta. Opintojaksojen vastuuopettajat on julkaistu opetustietojen yhteydessä alla sekä Opiskelun oppaassa.

Myös ennen syksyä 2015 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet on kuvattu kurssien kuvaustiedoissa ja vastaavuustaulukossa.

Ilmoittautuminen

Periodilla I alkavat kurssit: ke 1.8. - su 2.9.2018
Periodilla II alkavat kurssit: ma 17.9.- su 14.10.2018
Periodilla III alkavat kurssit: 14.11. - 19.12.2018 (HUOM. Muutettu vuodenvaihteen tietojärjestelmäkatkosten vuoksi.)
Periodilla IV alkavat kurssit: ma 28.1.-su 24.2.2019

Matematiikan ja tilastotieteen kursseille ilmoittaudutaan kurssin tiedoissa mainitulla tavalla (pääsääntöisesti NettiOpsussa). Mikäli et osallistu opetukseen, tulee ilmoittautuminen perua kahden viikon kuluessa opetuksen alkamisesta. Mikäli et osallistu opetukseen etkä peru kurssipaikkaa tai keskeytät kurssin, opintosuoritus arvioidaan arvosanalla hylätty.

Kurssien väli- tai loppukokeisiin ei yleensä tarvitse ilmoittautua (lisätiedot opettajalta). Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa vähintään 7 vrk ennen tenttiä.

Palaute

Opintojaksoista voi antaa palautetta kurssikohtaisella palautelomakkeella. Opettajat vastaavat palautteen keräämisestä ja palautemahdollisuuden tarjoamisesta.

Yleistä palautetta matematiikan ja tilastotieteen opetuksesta voi antaa e-lomakkeella.

Kokonaismerkinnät

Matematiikan ja tilastotieteen kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Tampere3-ristiinopiskelusta, TaY:n opiskelijat

Opetusohjelmaan on poimittu Tampereen teknillisen yliopiston järjestämät ja matematiikan aineenopettajaksi suuntatuville opiskelijoille suositellut kurssit:

  • MAT-60750 Kohti matematiikan opettajuutta 1 (TaY:n opetusohjelmassa tämä on matematiikan aineopintojen erikoiskurssi. Kurssi käy aineenopettajan syventäviin opintoihin.)

Ristiinopiskelupalvelussa listattujen muiden kurssien vastaavuudet suhteessa TaY:n matematiikan opintoihin on listattu erillisessä taulukossa.

Kursseille hakeudutaan ristiinopiskelupalvelun kautta.

Tampere3-ristiinopiskelusta, muut T3-opiskelijat

Noudata oman organisaatiosi ja ristiinopiskelupalvelun ohjeita. Ristiinopiskelupalvelussa ja tässä opetusohjelmassa listatuille TaY:n matematiikan kursseille varataan paikkoja muiden T3-korkeakoulujen opiskelijoille. Kiintiö vaihtelee kursseittain.

Tutkinto-ohjelma

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTTP1 Introduction to Statistics (Tampere Summer School) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Yhteiset opinnot

LUOYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTMP1A Johdatus analyysiin 5 op
MTTMP4 Algebra 1A 5 op

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1C Analyysi C 5 op
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (matematiikka) - seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työpaja

MTTY4 Matematiikan ja tilastotieteen työpajat   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Yhteiset opinnot

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTMP3 Lineaarialgebra 1A 5 op

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1A Analyysi A 5 op
MTTTA4 Statistical Inference 1 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1 5 op

Työpaja

MTTY4 Matematiikan ja tilastotieteen työpajat   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Yhteiset opinnot

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1B Analyysi B 5 op
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B 5 op
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA2 Statistical Analysis with Missing Data (intermediate) 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMA15 Matemaattiset ohjelmistot (luentokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2 5 op
Kohti matematiikan opettajuutta 1(TTY) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA2 Modern Applied Regression Techniques 5 op (Opetuskieli: englanti)

Työpaja

MTTY4 Matematiikan ja tilastotieteen työpajat   Jatkuu aiemmalta periodilta