x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Alla on julkaistu matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta. Opintojaksojen vastuuopettajat on julkaistu tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Myös ennen syksyä 2015 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet on kuvattu kurssien kuvaustiedoissa ja vastaavuustaulukossa.

Matematiikan ja tilastotieteen kursseille ilmoittaudutaan kurssin tiedoissa mainitulla tavalla. Mikäli et osallistu opetukseen, tulee ilmoittautuminen perua kahden viikon kuluessa opetuksen alkamisesta. Mikäli et osallistu opetukseen etkä peru kurssipaikkaa tai keskeytät kurssin, opintosuoritus arvioidaan arvosanalla hylätty.

Mikäli kurssilla ei ole käytössä uusi kurssipalautejärjestelmä, opintojaksoista voi antaa palautetta vanhalla kurssipalautelomakkeella.

Matematiikan ja tilastotieteen kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Yhteiset opinnot

Harjoittelu

Harjoittelu 2–10 op

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Yhteiset opinnot

SISYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTY2 Johdatus matemaattisiin ohjelmistoihin (opinto-opas 2012-2015) 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot kielikeskuksen opetusohjelmassa

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTMP1A Johdatus analyysiin 5 op
MTTMP2 Johdatus matemaattiseen päättelyyn 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMP4 Algebra 1A 5 op

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA3 Algebra 1 (opinto-opas 2012-2015) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (matematiikka) - seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA10 Sekamallit 5 op
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työpaja

Matematiikan työpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Yhteiset opinnot

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot kielikeskuksen opetusohjelmassa

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTMP3 Lineaarialgebra 1A 5 op

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1A Analyysi A 5 op
MTTMA12 Lukualueet 5 op
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työpaja

Matematiikan työpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Yhteiset opinnot

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot kielikeskuksen opetusohjelmassa

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1B Analyysi B 5 op
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B 5 op
MTTA2 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työpaja

Matematiikan työpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta