x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ympäristö- ja energiapolitiikka -teemakokonaisuuden opintoja 5-15 op, Tampere, syksy 2014

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 200 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).
Katso maksut kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintojaksojen HALYAP01; HALYAA12 opetukseen (vain syksyllä 2014) alkaa 13.8.2014 klo 10 verkkolomakkeella.

Kirjatenttinä suoritettaville opintojaksoille POLKVA23 ja POLYEP11 voi ilmoittautua aikaisintaan 13.8.2014 klo 10.00 alkavassa ilmoittautumisessa. Kirjatenttejä suorittamaan voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunkin opintojakson kiintiöiden mukaisesti.

Kuvaus

Ympäristö ja energiapolitiikka 15-20 op -opintokokonaisuus on yksi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun yhteisistä teemakokonaisuuksista. Teemakokonaisuus sijoittuu osaksi tutkinnon valinnaisia opintoja, mikäli myöhemmin suoritat tutkintoa Tampereen yliopistossa. Opinnoista saa kokonaismerkinnän suoritettuaan vähintään 15 op (huom! Lukuvuodesta 2015-16 alkaen saatetaan tulla edellyttämään vähimmäislaajuutena 25 op:n suorittamista; tällöin valittavien opintojaksojen määrää tultaneen myös lisäämään).

- HALYAA12 Ekososiaalinen dynamiikka 5 op, osallistuminen opetukseen: vain syksyllä 2014
- HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus 5 op, osallistuminen opetukseen: vain keväällä 2015
- POLKVA23 Eurooppalainen, euraasialainen ja globaali energiapolitiikka 5 op, suoritetaan kirjatenttinä syksyllä 2014 tai keväällä 2015
- POLYEP11 Suomen energiapolitiikka 5 op, suoritetaan kirjatenttinä syksyllä 2014 tai keväällä 2015

Huom! Yhdelle lukukaudelle kannattaa valita max 2 opintojaksoa, olivatpa ne sitten kirjatentteinä tai osallistumalla opetukseen suoritettavia.

Osaamistavoitteet
Suoritettuaan moduulin opiskelija osaa tunnistaa ympäristön, ympäristöpolitiikan ja energiapolitiikan keskinäisiä riippuvuussuhteita niin alueellisessa, kansallisessa, eurooppalaisessa kuin globaalissakin kontekstissa. Opiskelija pystyy hahmottamaan, kuinka kansalliset ja kansainväliset energiapoliittiset ratkaisut suhteutuvat koko biosfäärin elinvoimaa ylläpitäviin prosesseihin.

Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida energiapoliittisten ratkaisujen aiheuttamia muutosprosesseja ympäristössä ja toisaalta ympäristön asettamia reunaehtoja energiapolitiikalle; sekä tunnistaa ympäristö- ja energiapolitiikkaan liittyviä joko kansallisia, tai Euroopan unionin politiikkaan liittyviä päätöksentekoprosesseja, tai globaaleja intressien konflikteja ja osaa arvioida näiden eri tasojen yhteensovittamisen mahdollisuuksia. Hän ymmärtää eri energialähteisiin perustuvan politiikan erot.

Opiskelija myös ymmärtää, että ympäristö- ja energiapolitiikka muokkaavat kansallista ja kansainvälistä normistoa ja oppii hahmottamaan, miten tämä heijastuu erilaisiin sopimuksellisiin järjestelyihin.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta