x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena 60 op, Tampere, kevät 2015

Paikkakunta

TAMPERE

Maksunkuvaus

Tutustu opintomaksuun liittyviin ehtoihin ennen ilmoittautumista!

Jokaiselle jaksolle / alakokonaisuudelle ilmoittaudutaan erikseen. Opintomaksu määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu on 10 euroa / opintopiste.

Ilmoittautuminen

Kokonaisuuden osiin ilmoittaudutaan erikseen niissä määritellyllä tavalla.

Kuvaus

Osaamistavoitteet Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena on Johtamiskorkeakoulun ja Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköiden yhteistyössä tuottama kokonaisuus. Se tuottaa yhdessä aineenopettajakoulutuksen kanssa toisen opetettavan aineen pätevyyden.

Opinnot koostuvat kahdesta pakollisesta jaksosta ja vaihtoehtoisista hallintotieteiden, politiikan tutkimuksen sekä sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opinnoista.

Opintojen kuvaus "Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena 60 op" -kokonaisuutta ei ole tarjolla omana hakukohteenaan avoimina yliopisto-opintoina. Tarjonnassamme on kuitenkin erillisinä jaksoina tai opintokokonaisuuksina "Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena 60 op" -kokonaisuuteen sisältyviä opintoja. Voit hakea kokonaisuuteen sisältyviin osiin erikseen niissä kerrottavalla tavalla. Mikäli onnistut näin kokoamaan ja suorittamaan tuon Yhteiskuntaoppi toisena aineena -kokonaisuuden opintovaatimusten mukaiset opinnot, niin tämän jälkeen on mahdollista saada siitä kokonaismerkintä ja ko. opetettavan aineen pätevyys opinto-oppaassa määritellyin ehdoin.

Avointen yliopisto-opintojen tarjonta vahvistetaan lukuvuosittain. On mahdollista että tulevina lukuvuosina ei kaikkia kokonaisuuden opintoja ole joka vuonna tarjolla. Emme voi täten sitoutua siihen, että "Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena 60 op" on mahdollista suorittaa loppuun opiskelijan suunnittelemassa aikataulussa.

Opintokokonaisuuden opintovaatimukset.

Avoimen yliopisto-opetuksen opetustarjonta (opintoja Johtamiskorkeakoulussa ja Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä)

Yhteyshenkilöt

Johtamiskorkeakoulun opintojen (hallintotieteet, kauppatieteet ja politiikan tutkimus) osalta: opintokoordinaattori Tellervo Helenius,
puh. 050 - 462 7352

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön opintojen (sosiaalitieteet) osalta: Ismo Isopoussu, puh. 050 - 462 7368

sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi

Tarkemmat tiedot opetuksesta