x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Talous ja maailmanpolitiikka I -teemakokonaisuuden opintoja 5-10 op, Tampere, kevät 2015

Paikkakunta

TAMPERE

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).
Katso maksut kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Kirjatenttinä suoritettaville opintojaksoille POLPOP01 ja POLKVA31 voi ilmoittautua aikaisintaan 13.8.2014 klo 10.00 alkavassa ilmoittautumisessa. Kirjatenttejä suorittamaan voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Ilmoittautuminen opintojaksojen KATTAP11; KATTAA35 opetukseen (vain syksyllä 2014) alkaa 13.8.2014 klo 10 verkkolomakkeella.

Ilmoittautuminen opintojakson POLKVA31 opetukseen (vain keväällä 2015) alkaa 20.11.2014 klo 10 verkkolomakkeella.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunkin opintojakson kiintiöiden mukaisesti.

Kuvaus

Talous ja maailmanpolitiikka I (15-20 op) -opintokokonaisuus on yksi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun yhteisistä teemakokonaisuuksista. Teemakokonaisuus sijoittuu osaksi tutkinnon valinnaisia opintoja, mikäli myöhemmin suoritat tutkintoa Tampereen yliopistossa. Opinnoista saa kokonaismer-kinnän suoritettuaan vähintään 15 op (huom! Lukuvuodesta 2015-16 alkaen saatetaan tulla edellyttämään vähimmäislaajuutena 25 op:n suorittamista; tällöin valittavien opintojaksojen määrää tultaneen myös lisäämään).

- POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi 5 op, suoritetaan kirjatenttinä tai osallistumalla syksyllä 2014 järjestettävään opetukseen
- KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5 op, osallistuminen opetukseen (vain) syksyllä 2014
- KATTAA35 Kansainvälinen talous 5 op, osallistuminen opetukseen (vain) syksyllä 2014
- POLKVA31 Kansainvälinen yhteisö 5 op, kirjatentti tai osallistuminen opetukseen (vain kevät 2015)

Suoritusohje HUOM! Kokonaismerkinnän saadakseen opiskelijan suorituksen tulee sisältää opintojakso KATTAA35 Kansainvälinen talous (5 op; opetus vain syksyllä 2014) sekä vähintään yksi opintojakso kansainvälisen politiikan alalta (POLPOP01: opetus vain syksyllä 2014 tai kirjatentti lukuvuoden 2014-15 aikana TAI POLKVA31: opetus keväällä 2015 tai kirjatentti lukuvuoden 2014-15 aikana).
Näiden lisäksi voi suorittaa syksyllä KATTAP11 osallistumalla opetukseen. Huomaa, että opintojaksojen POLPOP01 sekä KATTAA35 lähiopetus menee syksyllä 2014 samassa periodissa (periodi II); vaadituista kansainvälisen politiikan jaksoista POLPOP01 kannattaa siis suorittaa kirjatenttinä lukuvuoden aikana tai suorittaa POLKVA31 (joko kirjatenttinä tai osallistumalla kevään 2015 opetukseen). Joka tapauksessa yhdelle lukukaudelle kannattaa valita max 2 opintojaksoa, olivatpa ne sitten kirjatentteinä tai osallistumalla opetukseen suoritettavia.

Osaamistavoitteet Teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee talouden ja kansainvälisen politiikan kosketuspinnat ja osaa soveltaa taloustieteen ja kansainvälisen politiikan ajattelu- ja analyysitapoja poikkitieteellistä lähestymistapaa vaativien käytännön kysymysten tarkastelussa.

Kokonaisuudella ei ole edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta