x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Oikeus ja politiikka: Valtio ja oikeus -teemakokonaisuuden opintoja 5-15 op, lähiopetus, Tampere, kevät 2015

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 150 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).
Katso maksut kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Kirjatenttinä suoritettaville opintojaksoille POLVOA31 ja POLVOA41 voi ilmoittautua aikaisintaan 13.8.2014 klo 10.00 alkavassa ilmoittautumisessa. Kirjatenttejä suorittamaan voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Ilmoittautuminen opintojakson POLVOA31 opetukseen (vain syksyllä 2014) alkaa 13.8.2014 klo 10 verkkolomakkeella.

Ilmoittautuminen opintojaksojen POLVOA41 ja HALJUA22 opetukseen (vain keväällä 2015) alkaa 13.8.2014 klo 10 verkkolomakkeella.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunkin opintojakson kiintiöiden mukaisesti.

Kuvaus

Oikeus ja politiikka: Valtio ja oikeus 15 op -opintokokonaisuus on yksi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun yhteisistä teemakokonaisuuksista. Teemakokonaisuus sijoittuu osaksi tutkinnon valinnaisia opintoja, mikäli myöhemmin suoritat tutkintoa Tampereen yliopistossa. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa yhteensä 15 op, jonka jälkeen opinnoista saa kokonaismerkinnän (huom! Lukuvuodesta 2015-16 alkaen saatetaan tulla edellyttämään vähimmäislaajuutena 25 op:n suorittamista; tällöin valittavien opintojaksojen määrää tultaneen myös lisäämään).

- POLVOA31 Poliittiset instituutiot ja prosessit 5 op, kirjatentti tai osallistuminen opetukseen (vain) syksyllä 2014
- POLVOA41 Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen 5 op, kirjatentti tai osallistuminen opetukseen (vain) keväällä 2015
- HALJUA22 Valtiosääntöoikeus 5 op, suoritetaan osallistumalla opetukseen (vain) keväällä 2015

Suoritusohje Opintojaksot kannattaa rytmittää esim. siten, että suorittaa opintojakson POLVOA31 syksyllä 2014 joko osallistumalla opetukseen tai kirjallisuustenttinä. Tämän lisäksi syksyn 2014 aikana voi halutessaan suorittaa kirjatenttinä opintojakson POLVOA41. POLVOA41 voi myös suorittaa keväällä 2015 osallistumalla opetukseen tai kirjatenttinä. Opintojakson HALJUA22 voi suorittaa vain keväällä 2015 osallistumalla opetukseen. Joka tapauksessa yhdelle lukukaudelle kannattaa valita max 2 opintojaksoa, olivatpa ne sitten kirjatentteinä tai osallistumalla opetukseen suoritettavia.

Osaamistavoitteet Suoritettuaan moduulin opiskelija osaa tunnistaa politiikan ja oikeuden rajapinnan sekä politiikan ja oikeuden erityispiirteet. Hän myös ymmärtää miten poliittisen järjestelmän toiminta muuntuu sitovia normeja sisältäväksi oikeudeksi ja miten oikeusjärjestys vaikuttaa politiikkaan ja sen toteuttamiseen.

Moduulin suorittamisen jälkeen opiskelija hahmottaa politiikan ja oikeuden suhdetta kansallisella tasolla sekä ymmärtää tätä suhdetta oikeuden pinta- ja syvärakenteissa.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta