x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Oikeus ja politiikka: Oikeus ja politiikka Euroopassa -teemakokonaisuuden opintoja 5-15 op, syksy 2014-kevät 2015

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 150 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).
Katso maksut kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Kirjatenttinä suoritettaville opintojaksoille ilmoittautuminen alkaa 13.8.2014 klo 10.00 alkavassa ilmoittautumisessa. Kirjatenttejä suorittamaan voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Ilmoittautuminen keväällä 2015 järjestettävien opintojaksojen lähiopetukseen (POLVOA21; POLKVA21) alkaa aikaisintaan 20.11.2014 klo 10.000 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunkin opintojakson kiintiöiden mukaisesti.

Kuvaus

Oikeus ja politiikka: Oikeus ja politiikka Euroopassa 15 op -opintokokonaisuus on yksi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun yhteisistä teemakokonaisuuksista. Teemakokonaisuus sijoittuu osaksi tutkinnon valinnaisia opintoja, mikäli myöhemmin suoritat tutkintoa Tampereen yliopistossa. Avoimessa yliopistossa teemakokonaisuuden opintoja voi suorittaa yhteensä 15 op, jonka jälkeen opinnoista saa kokonaismerkinnän (huom! Lukuvuodesta 2015-16 alkaen saatetaan tulla edellyttämään vähimmäislaajuudeksi 25 op:n suorittamista; tällöin valittavien opintojaksojen määrää tultaneen myös lisäämään).

HALJUA24 Eurooppaoikeus 5 op, suoritetaan kirjatenttinä
POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko 5 op, kirjatenttinä tai osallistuminen kevään 2015 opetukseen
POLKVA21 Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet, 5 op, kirjatenttinä tai osallistuminen kevään 2015 opetukseen

Suoritusohje Opintojaksot kannattaa rytmittää esim. siten, että suorittaa syksyllä 2014 kirjatenttinä jonkin seuraavista opintojaksoista: HALJUA24; POLVOA21 tai POLKVA21. Keväällä 2015 voi suorittaa joko kirjatenttinä tai osallistumalla opetukseen POLVOA21 tai POLKVA21. Joka tapauksessa yhdelle lukukaudelle kannattaa valita max 2 opintojaksoa, olivatpa ne sitten kirjatentteinä tai osallistumalla opetukseen suoritettavia. HUOM! Keväällä 2015 ei kannata suorittaa molempia opintojaksoja POLVOA21 sekä POLKVA21 –jaksoja osallistumalla opetukseen, sillä näiden molempien opintojaksojen opetus järjestetään periodissa IV.

Osaamistavoitteet
Suoritettuaan moduulin opiskelija osaa tunnistaa politiikan ja oikeuden rajapinnan sekä politiikan ja oikeuden erityispiirteet. Hän myös ymmärtää miten poliittisen järjestelmän toiminta muuntuu sitovia normeja sisältäväksi oikeudeksi ja miten oikeusjärjestys vaikuttaa politiikkaan ja sen toteuttamiseen.

Moduulin suorittamisen jälkeen opiskelija hahmottaa politiikan ja oikeuden suhdetta eurooppalaisella tasolla sekä ymmärtää tätä suhdetta oikeuden pinta- ja syvärakenteissa.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta