x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Euroopan integraatio -teemakokonaisuuuden opintoja 5-25 op, lähiopetus, Tampere, syksy 2014-kevät 2015

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 250 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).
Katso maksut kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Kirjatenttinä suoritettaville opintojaksoille voi ilmoittautua aikaisintaan 13.8.2014 klo 10.00 alkavassa ilmoittautumisessa. Kirjatenttejä suorittamaan voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Niihin opintojaksoihin, joissa on tarjolla opetusta (opetus keväällä 2015), ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan 20.11.2014 klo 10.000 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunkin opintojakson kiintiöiden mukaisesti.

Kuvaus

Euroopan integraatio 15-25 op -opintokokonaisuus on yksi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun yhteisistä teemakokonaisuuksista. Teemakokonaisuus sijoittuu osaksi tutkinnon valinnaisia opintoja, mikäli myöhemmin suoritat tutkintoa Tampereen yliopistossa. Opinnoista saa kokonaismerkinnän suoritettuaan vähintään 15 op (huom! Lukuvuodesta 2015-16 alkaen saatetaan tulla edellyttämään vähimmäislaajuutena 25 op:n suorittamista; tällöin valittavien opintojaksojen määrää tultaneen myös lisäämään).

Moduuli sisältää seuraavat opintojaksot:
POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko 5 op; POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus 5 op; POLKVA21 Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet 5 op; POLKVA22 EU:n ulkosuhteiden erityiskysymykset: turvallisuus, talous ja arvot 5 op; POLKVA23 Eurooppalainen, euraasialainen ja globaali energiapolitiikka 5 op
Suoritusohje Opintojaksot POLVOA21 sekä POLVOA22 ja POLKVA21 voi suorittaa joko itsenäisesti suoritettavina kirjatentteinä lukuvuoden 2014-2015 aikana tai osallistumalla opintojaksosta järjestettävään opetukseen (ja mahdollisiin kirjatentteihin). Jos osallistut opetukseen, älä valitset kahta samassa periodissa opetettavaa opintojaksoa (esim. periodissa IV). Huom! Opintojaksot POLKVA22; POLKVA23 voi suorittaa ainoastaan kirjatenttinä. Huomaa myös, että kaikissa opetusta tarjoavissa opintojaksoissa opetus sijoittuu keväälle 2015; keväälle ei siten kannata valita enempää kuin maksimissaan kaksi opetettavaa opintojaksoa. Jos suunnittelet osallistuvasi kevään 2015 opetukseen, tarkista myös opetusaikataulut mahdollisten päällekkäisyyksien varalta. Joka tapauksessa yhdelle lukukaudelle kannattaa valita max 2 opintojaksoa, olivatpa ne sitten kirjatentteinä tai osallistumalla opetukseen suoritettavia.

Osaamistavoitteet
Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on monipuoliset perustiedot Euroopan integraatiosta, Euroopan unionin päätöksenteosta ja Euroopan Unionin ulkosuhteista. Opiskelija ymmärtää integraatiota selittäviä teorioita, tunnistaa kansallisen ja EU:n tason vuorovaikutuksen eurooppalaisessa politiikassa sekä osaa soveltaa integraation keskeisimpiä teorioita Euroopan Unionin ulkosuhteiden tarkasteluun.

Moduulin suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan eri jäsenmaiden ja instituutioiden roolia integraation historiassa ja EU:n päätöksenteossa. Opiskelija hahmottaa integraation vaikutusta kansalliseen politiikkaan sekä erityisesti Suomen poliittiseen järjestelmään ja yhteiskuntaan. Opiskelija saavuttaa perusvalmiudet analysoida EU:n roolia tietyssä maantieteellisessä kontekstissa ja ymmärtää alueellisen yhteistyön merkityksen EU:n naapurustossa. Lisäksi opiskelija tutustuu ulkosuhteiden turvallisuus-, talous- tai arvokysymysulottuvuuksiin.

Moduulin suoritettuaan opiskelija kykenee keskustelemaan integraation ajankohtaisista ja tulevaisuuden haasteista sekä osaa soveltaa tietouttaan EU:n toiminnan arvioimiseen.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta