x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Julkisen talousjohtamisen aineopintoja 5-20 op, lähiopetus, Tampere, kevät 2015

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 200 euroa

Maksunkuvaus

Tutustu opintomaksuun liittyviin ehtoihin ennen ilmoittautumista!

Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen. Opintomaksu määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu on 10 euroa / opintopiste.

Ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Huomaa kunkin opintojakson ilmoittautumisaika! Katso opintojaksojen tarkemmat ilmoittautumis- ym. tiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (10 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous 5 op) huomioiden.

Kuvaus

Avoimessa yliopistossa tarjotaan neljä julkisen talousjohtamisen aineopintojaksoa kevätlukukaudella 2015

- HALJTA03 Julkisen talousjohtamisen informaatio 5 op- HALJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa 5 op
- HALJTA02 Talouden suunnittelu ja päätöksenteko julkisorganisaatioissa 5 op
- HALJTA04 Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa 5 op
Opintojakson HALJTA02 opetus järjestetään ns. perinteisenä avoimena yliopisto-opetuksena (ilta-aikaan), muissa opintojaksoissa opetus tutkinto-opetuksen ryhmissä (päiväopetus).

Osaamistavoitteet Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavan moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen sektorin instituutiotalouden periaatteet. Opiskelija ymmärtää verorahoitteisen talouden yleisen viitekehyksen ja eritasoisten toimijoiden väliset taloudelliset vuorovaikutussuhteet julkishallinnossa. Opiskelija tuntee julkisen hallinnon talousohjauksen syklin vaiheet: suunnittelun, toimeenpanon ja valvonnan prosessit sekä niihin liittyvät menettelytavat erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa tuottaa taloudellisen arvioinnin informaatiota sekä hyödyntää informaatiota osana julkisten toimintapolitiikkojen ja julkisorganisaatioiden ohjaus- ja johtamistehtävää. Hän tuntee valvonnan, tarkastuksen ja arvioinnin roolin julkisessa talousjohtamisessa.

Sisältö Talousohjauksen suunnittelun, toimeenpanon ja valvonnan sykli muodostaa julkiseen talousjohtamiseen suuntaavan aineopintomoduulin keskeisen sisällön. Opinnot alkavat julkisen sektorin instituutioiden talouden peruskysymyksistä ja etenevät talouden suunnitteluun ja päätöksentekoon erityisesti talouden informaation näkökulmasta. Moduulissa perehdytään julkisen toiminnan valvonnan ja tarkastuksen näkökulmiin sekä tuloksellisuuden arviointiin.

Edeltävät opinnot

Vaadittavat edeltävät opinnot
HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous 5 op

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta