x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hallintotieteen aineopintoja 5 op, monimuoto-opetus, Pori, kevät 2015

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).
Katso maksut kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Huomaa kunkin opintojakson ilmoittautumisaika! Katso opintojaksojen tarkemmat ilmoittautumis- ym. tiedot opintojakson tietojen kohdalta.

Kuvaus

Porissa järjestetään lukuvuonna 2014-2015 hallintotieteiden perus- ja aineopintojaksoja.

Opintojaksot toteutetaan syksystä 2014 alkaen verkko-opetuksena: opintojaksojen aloitus- ja päätöstapaamiset järjestetään Porissa. Tapaamisten välissä perehdytään itsenäiseen työskentelyyn ja lisäksi opintojaksoihin voi sisältyä tentittävää kirjallisuutta. Opintojaksojen Tampereella järjestettävät aloitustapaamiset tallennetaan ja ne voi halutessaan seurata jälkikäteen tallenteina Moodlen kautta. Tallenteet ovat näissä opintojaksoissa avoinna ko. opintojakson viimeiseen tenttimahdollisuuteen saakka.

Syksyllä 2014 toteutettavat opintojaksot
- HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op (perusopintojakso)
- HALHAA12 Julkiset hallinta- ja hallintojärjestelmät 5 op (aineopintojakso)
- HALHAA15 Organisaatioiden muutos ja kehittäminen 5 op (aineopintojakso)

Keväällä 2015 toteutettava aineopintojakso
- HALHAA13 Henkilöstön johtaminen 5 op

Huom!
Lukuvuoden 2014-2015 opetustarjonnasta puuttuu aineopintojakso HALHAA14 Hyvä hallinto ja valtion kehittäminen 5 op, opintojakso mahdollisesti opetustarjonnassa lukuvuonna 2015-16.

Edeltävät opinnot

Opintojaksoilla HALHAA12-15 pakolliset edeltävät opinnot: HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen/HAP110 Hallintotieteen perusteet.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta