x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Vastuullisen liiketoiminnan aineopintoja 5-10 op, lähiopetus, Tampere, kevät 2015 5–10 op

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 100 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään 2015 opintojaksojen opetusryhmiin alkaa 20.11.2014 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (10 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (KATVAP11 Business Ethics 5 op) huomioiden.

Kuvaus

Avoimessa yliopistossa on keväällä 2015 tarjolla Vastuullisen liiketoiminnan aineopintojaksoja seuraavasti:

- KATVAA12 Corporate Responsibility and Accounting 5 op
- KATVAA13 Vastuullisuus eri liiketoimintamalleissa 5 op

Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtää liiketoimintaa sekä siihen liittyviä lokaaleja ja globaaleja vastuullisuusnäkökohtia laaja-alaisesti ja eri näkökulmista. Opiskelija tietää perusteet yritysetiikan teorioista, yritystoiminnan lainsäädännöstä ja yhteiskunnallisesta laskentatoimesta sekä ymmärtää näiden merkityksen vastuullisessa liiketoiminnassa.
Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten johtamiseen, näkyväksi tekemiseen, arviointiin ja mittaamiseen liittyvää problematiikkaa.
Opiskelija ymmärtää eri toimijoiden (julkinen ja yksityinen sektori, erilaiset omistusmuodot) rooleja ja erityispiirteitä yhteiskuntavastuun kantamisessa. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa vastuullisen liiketoiminnan teorioita ja käytäntöjä erilaisissa liiketoiminnan malleissa.

Sisältö Moduuli perehdyttää vastuullisen liiketoiminnan teoreettisiin lähtökohtiin sekä käytännön ilmenemismuotoihin ja toteutukseen laaja-alaisesti yli tieteenalarajojen. Moduulissa luodaan ymmärrystä vastuullisen liiketoiminnan johtamisesta, mittaamisesta ja viestinnästä. Moduuli tarjoaa perusteet ymmärtää vastuullisuuden merkitystä yhteiskunnan eri toimijoiden näkökulmasta.

Edeltävät opinnot

Pakolliset edeltävät opinnot: KATVAP11 Business Ethics 5 op

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 040-1901820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta