x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Strategian kehittäminen -teemakokonaisuuden opintoja 5-10 op, lähiopetus, Tampere, kevät 2015

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 100 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Opintojaksoille ilmoittautuminen on periodikohtaista:
- Opintojaksoille ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan to 20.11.2014 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunkin opintojakson kiintiöiden mukaisesti.

Kuvaus

Strategian kehittäminen 15 op -opintokokonaisuus on yksi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun yhteisistä teemakokonaisuuksista. Teemakokonaisuus sijoittuu osaksi tutkinnon valinnaisia opintoja, mikäli myöhemmin suoritat tutkintoa Tampereen yliopistossa. Opintokokonaisuudesta saa kokonaismerkinnän suoritettuaan 15 op.

Syksyllä 2014 tarjottavat opinnot
- JKKYSTA12 Liiketoimintamallit 5 op
- JKKYSTA14 Strategian substanssikirjallisuus 5 op, kirjallisuustenttinä syksyllä 2014 tai keväällä 2015

Keväällä 2015 opetettavat opintojaksot:
- JKKSTP11 Strategian perusteet 5 op
- JKKYSTA14 Strategian substanssikirjallisuus 5 op, kirjallisuustenttinä syksyllä 2014 tai keväällä 2015

Huom! JKKSTP11 ja JKKYSTA12 -opintojaksojen opetus yliopiston perusopetuksen ryhmissä (päiväopetusta).
JKKSTP11 -kurssi on myös osa kauppatieteiden perusopintojaksoja.

Osaamistavoitteet
Strategiamoduuli koostuu opintojaksoista, joissa tarkastellaan yritysorganisaatioiden toiminnan linjaamista ja kehittämistä, sekä toimintaympäristön muutoksia, murroksia ja mahdollisuuksia. Moduulin opintojaksoissa käydään läpi strategiatyöskentelyn keskeisimpiäosioitaja nykypäivän haasteita, eli strategiaprosessin ja suunnitteluvälineistön pääperiaatteet, toimintaympäristöanalyysejä, sekä liiketoimintamalliajattelua.

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on edellytyksetosallistuastrategiatyöryhmän työskentelyyn. Hän tunnistaa ja osin osaa hyödyntää monipuolista strategiavälineistöä. Hän kykenee myös suunnittelemaan liiketoimintamalleja ja arvioimaan niiden tulevaisuuden potentiaalia.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta