x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Politiikan tutkimuksen perusopintoja 5-20 op, lähiopetus, Tampere, kevät 2015

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 200 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään 2015 opintojaksojen POLPOP04; POLPOP05 opetusryhmiin alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella. Opintojaksot voi suorittaa myös kirjatentteinä, jolloin voit ilmoittautua 13.8. tai 20.11.2014 alkavassa ilmoittautumisessa.

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Kuvaus

Avoimessa yliopistossa järjestetään 5 politiikan tutkimuksen perusopintojaksoa lukuvuonna 2014-2015.

Perusopinnot (25 op) koostuvat seuraavista opintojaksoista:
POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi 5 op
POLPOP02 Valtio-opin johdatokurssi 5 op
POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot 5 op
POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat 5 op
POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit 5 op
Suoritusohje Suositellaan, että ensin suoritetaan opintojaksot POLPOP02 sekä POLPOP01. Näiden jälkeen voi suorittaa muita perusopintojaksoja. Joka tapauksessa yhdelle lukukaudelle kannattaa valita max 2 opintojaksoa, olivatpa ne sitten kirjatentteinä tai osallistumalla opetukseen suoritettavia.

Syksyn 2014 opintotarjonta
- POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi 5 op, periodi I Ilmoittautuminen alkaa 13.8.2014.
- POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi 5 op (opetusta) periodi II, ilmoittautuminen alkaa 13.8.2014
- POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot 5 op, suoritetaan avoimessa yliopistossa kirjatenttinä (Tentittävissä sähköisenä tenttinä opinto-oikeuden päättymiseen saakka). Ilmoittautuminen joko 13.8.2014  tai to 20.11.2014 alkavassa ilmoittautumisessa. Ilmoittautua voit koko lukuvuoden ajan.

Kevään 2014 opintojaksot
- POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi 5 op on mahdollista suorittaa keväällä 2015 kirjatenttinä (ilmoittautuminen 20.11.2014 alkaen)
- POLPOP03 keväällä 2015 kirjatenttinä (ilmoittautuminen 20.11.2014 alkaen)
- POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat 5 op, (opetusta) periodi III
- POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit 5 op (opetusta) periodi IV
Jos haluat ilmoittautua kevään 2015 opetusryhmiin (POLPOP04 ja/tai POLPOP05) ilmoittautuminen alkaa to 20.11.2014. Huom! Em. jaksot voi suorittaa myös kirjatentteinä. Tällöin voit ilmoittautua 13.8.2014 tai 20.11.2014 alkavassa ilmoittautumisessa.

Huom!
Em. syksyn 2014 ja kevään 2015 opintojaksot ovat päiväopetusta, jolloin avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tutkinto-opetuksen ryhmiin.

Opinnot ovat politikan tutkimuksen kandidaattiohjelman yhteiset perusopinnot (25 op). Perusopinnoista voi saada kokonaismerkinnän suoritettuaan 25 op. Perusopintojen jälkeen opiskelija voi hakeutua kansainvälisen politiikan suuntaaviin aineopintoihin tai valtio-opin suuntaaviin aineopintoihin, mikäli ko. opinnot ovat avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnassa.

Opiskelija ilmoittautuu kullekin politiikan tutkimuksen perusopintojaksolle erikseen. Huomaa kunkin opintojakson ilmoittautumisaika! Katso opintojaksojen tarkemmat ilmoittautumis- ym. tiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opetus yliopiston perusopetuksen ryhmissä (päiväopetus).
Avoimen yliopiston opiskelijakiintiö: 25 opiskelijaa/opintojakso.

Osaamistavoitteet Perusopinnot suoritettuaan opiskelija omaa yleisen tiedollisen perustan politiikan tutkimuksen tieteenalan tutkimuskohteina olevista ilmiöistä, niiden välisistä toimintamekanismeista ja muutoksista, sekä niihin pureutuvista valtio-opillisista ja kansainvälisen politiikan tutkimuksen teorioista, käsitteistä ja ajattelutavoista. Opiskelija tuntee myös tieteellisen kirjoittamisen vaatimukset ja hallitsee tieteellisen kirjoittamisen muotoseikat.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 040-1901820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta