x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Oikeustieteiden yhteiset opinnot -opintojaksoja 5-20 op, lähiopetus,Tampere, kevät 2015

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 200 euroa

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen keväällä 2015 opetettaviin opintojaksoihin vaihtelee opintojakson opetusperiodista riippuen:
Periodissa III
opetettaville opintojaksoille KATVYP11 ja HALJUA14 sekä IV-periodin jaksolle KATYVA12 ilmoittautuminen alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Periodissa IV
opetettaville opintojaksolle KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan 20.11.2014 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunkin opintojakson kiintiöiden mukaisesti.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Kuvaus

Oikeustieteiden yhteiset opinnot -moduuli muodostuu oikeusjärjestyksen ja eri oikeudenalojen keskeiseen sisältöön perehdyttävistä opinnoista. Opinnoissa käsitellään myös vuorovaikutusta oikeuden ja yhteiskunnan muiden osa-alueiden, kuten talouden ja politiikan, välillä.

Osaamistavoitteet Oikeustieteiden yhteiset opinnot (20 op) - opintokokonaisuuden opintojen jälkeen opiskelijalla on laaja yksityisen ja julkisen rajan ylittävä yleiskuva oikeudesta. Opiskelija tuntee oikeuden merkityksen yhteiskunnan toimintaan vaikuttavana tekijänä, oikeudellisen sääntelyn perusrakenteen sekä yksilöiden, yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnan kannata kaikkein keskeisimpien säännösten ydinsisällön.

Opiskelijalla on valmiudet jatkaa sekä hallintotieteiden (julkisoikeus) että kauppatieteiden (yritysjuridiikka ja vero-oikeus) tutkinto-ohjelmien mukaisia oikeudellisia opintoja.

Oikeustieteiden yhteiset opinnot -moduuliin sisältyy neljä opintojaksoa. Katso opintojaksot alhaalta kohdasta "Sisältyvät toteutukset".

Edeltävät opinnot

Huom! KATYVP11 -kurssi on pakollinen edeltävä kurssi seuraaville Oikeustieteiden yhteiset opinnot -opintokokonaisuuden opintojaksoille: HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet; KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet; KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet. Näiden kurssien tenttitulosta ei rekisteröidä ennen kuin KATYVP11 -kurssin tenttitulos on suoritettu hyväksyttävästi.

Ilmoittautuessasi kursseille HALJUA14; KATYVA12; KATYVA13 tulee KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen  olla joko jo suoritettuna TAI suoritettavana parhaillaan.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 040-1901820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta