x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hallintotieteen aineopintoja 5-10 op, monimuoto-opetus, Tampere, kevät 2015

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 100 euroa

Maksunkuvaus

Tutustu opintomaksuun liittyviin ehtoihin ennen ilmoittautumista!

Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen. Opintomaksu määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu on 10 euroa / opintopiste.

Ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen opintojaksoille HALHAA13; HALHAA14;
Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vaadittavat edeltävät opinnot (HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen/HAP110 Hallintotieteen perusteet) huomioiden.

Muista toimittaa avoimeen yliopistoon myös opintosuoritusote/kokonaismerkintä edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille NettiOpsun kautta.

 

Kuvaus

Avoimessa yliopistossa tarjotaan 4 hallintotieteeseen suuntaavien aineopintojen opintojaksoa lukuvuonna 2014-2015

Opintojaksot toteutetaan syksystä 2014 alkaen verkko-opetuksena: opiskelija voi tulla paikanpäälle seuraamaan Tampereella pidettäviä luentoja tai katsoa luennot jälkikäteen tallenteina Moodlen kautta. Tallenteet ovat näissä opintojaksoissa avoinna ko. opintojakson viimeiseen tenttimahdollisuuteen saakka.

Syksyllä 2014 toteutettavat opintojaksot
-
HALHAA12 Julkiset hallinta- ja hallintojärjestelmät 5 op
-
HALHAA15 Organisaatioiden muutos ja kehittäminen 5

Syksyn 2014 opintojaksolle ilmoittautuminen alkaa 13.8.2014 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opintojaksot HALHAA13 Henkilöstön johtaminen 5 op; - HALHAA14 Hyvä hallinto ja valtion rakentaminen 5 op
ovat opetustarjonnassa keväällä 2015. Ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan 20.11.2014.

Osaamistavoitteet
Hallintotieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedot yhteiskuntien hallintoihin ja niiden kansalaisten asemaan vaikuttavista voimista. Hänellä on valmiudet ymmärtää ja tutkia organisaatioita, niiden johtamista, henkilöstöä ja rakenteita osana yhteiskunnallisia hallintojärjestelmiä. Opiskelija osaa käsitteistää organisaatioiden perusfunktioita ja prosesseja tutkimuksellisiin asetelmiin.

Edeltävät opinnot

Pakolliset edeltävät opinnot: HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen/HAP110 Hallintotieteen perusteet.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta