x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hallintotieteiden perusopintoja 5-20 op, monimuoto-opetus, Tampere, kevät 2015

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 150 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).
Katso maksut kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen keväällä 2015 opetettaviin opintojaksoihin alkaa aikaisintaan 20.11.2014 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Osaan opintojaksoista ilmoittauminen aukeaa 19.2.2015.

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunkin opintojakson kiintiöiden mukaisesti.

Kuvaus

Avoimessa yliopistossa järjestetään 6 hallintotieteiden perusopintojaksoa lukuvuonna 2014-2015.
Opintojaksot toteutetaan syksystä 2014 alkaen osittain verkko-opetuksena: osassa opintojaksoja opiskelija voi
tulla paikanpäälle seuraamaan Tampereella pidettäviä luentoja tai katsoa luennot jälkikäteen tallenteina Moodlen kautta. Tallenteet ovat näissä opintojaksoissa avoinna ko. opintojakson viimeiseen tenttimahdollisuuteen saakka.

Osa hallintotieteiden perusopintojen opintojaksoista on kuitenkin vielä lähiopetusta, eli luennot järjestetään
Tampereella, eikä näistä opintojaksoista tehdä lukuvuonna 2014-2015 tallenteita.

HUOM! Tiedot ovat alustavia. Syksyllä 2014 opetettavien opintojaksojen tiedot ja suoritustavat päivitetään kesäkuun 2014 alussa.

Kaikkien opintojaksojen luennot järjestetään Tampereella arki-iltaisin (alkaen aikaisintaan klo 16). Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Syksyllä 2014 opetettavat opintojaksot
-
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op
- JKKYVP11 Työhyvinvoinnin perusteet 5 op

Keväällä 2015 opetettavat opintojaksot
- KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op
- HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous 5 op
- HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen 5 op
- HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus 5 op

Perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelijalla on yleinen tiedollinen perusta hallintotieteistä tieteenalana, sen tutkimuskohteina olevista ilmiöistä, hallintotieteisiin kuuluvien erikoistumisalojen ajattelutavoista ja peruskäsitteistä sekä ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä ja niiden ratkaisumalleista hallinnon, kehittämisen ja johtamisen näkökulmista.

Tiedoksi: Tampereen yliopiston hallintotieteiden kandidaattitutkinto-ohjelmassa opiskelevan opiskelijan tulee suorittaa hallintotieteiden perusopinnot -kokonaisuudesta kaikki kuusi opintojaksoa (á 5 op), joista viisi muodostaa hallintotieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot (25 op) ja kuudes opintojakso lasketaan mukaan sen suuntaavan opintokokonaisuuden osaksi, joka muodostaa yhdessä kandidaatintutkielman kanssa kandidaattitutkinnon aineopinnot. Avoimen yliopiston opiskelija voi suorittaa em. opintojaksoja avoimessa yliopistossa (riippuen siitä, mitä niistä ja milloin ne ovat opetustarjonnassa) tai myöhemmin mahdollisesti tutkinto-opiskelijana ollessaan.

Lisätiedot

Jos olet suorittanut aikaisemmin avoimessa yliopistossa hallintotieteen perusopinnot 25 op ja tavoitteenasi on suorittaa myöhemmin hallintotieteiden kandidaatin/ maisterin tutkinto Tampereen yliopistossa ja haluat edistää opintojasi avoimessa yliopistossa, Sinun kannattaa suorittaa myös uusien opetussuunnitelmien mukaisia perusopintoja (pois lukien HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen, joka korvaantuu aikaisemmin suoritetulla opintojaksolla HAP110 (5 op)).

Edeltävät opinnot

Näissä opinnoissa ei vaadita edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta