x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Oikeus ja politiikka: Kv-oikeus, ihmisoikeudet ja politiikka-teemaopintoja 5-15 op, Tampere, syksy 2014-kevät 2015

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 100 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).
Katso maksut kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Kirjatenttinä suoritettaville opintojaksoille POLKVA43 ja POLKVA44 voi ilmoittautua aikaisintaan 13.8.2014 klo 10.00 alkavassa ilmoittautumisessa. Kirjatenttejä suorittamaan voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Ilmoittautuminen opintojaksoon HALJUA44 alkaa 19.2.2015 klo 10.000 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunkin opintojakson kiintiöiden mukaisesti.

Kuvaus

Oikeus ja politiikka: Kansainvälinen oikeus, ihmisoikeudet ja politiikka 15 op-opintokoko-naisuus on yksi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun yhteisistä teemakokonaisuuksista. Teemakokonaisuus sijoittuu osaksi tutkinnon valinnaisia opintoja, mikäli myöhemmin suoritat tutkintoa Tampereen yliopistossa. Opintokokonaisuudesta saa kokonaismerkinnän suoritettuaan 15 op (huom! Lukuvuodesta 2015-16 alkaen saatetaan tulla edellyttämään vähimmäislaajuutena 25 op:n suorittamista; tällöin valittavien opintojaksojen määrää tultaneen myös lisäämään).

- POLKVA43 Rauha, turvallisuus ja kansainväliset instituutiot 5 op, kirjatentti
- POLKVA44 Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö 5 op, kirjatentti
- HALJUA44 Kansainvälisen oikeuden peruskurssi 5 op, luennot

Osaamistavoitteet
Suoritettuaan moduulin opiskelija osaa tunnistaa politiikan ja oikeuden rajapinnan sekä politiikan ja oikeuden erityispiirteet. Hän myös ymmärtää miten poliittisen järjestelmän toiminta muuntuu sitovia normeja sisältäväksi oikeudeksi ja miten oikeusjärjestys vaikuttaa politiikkaan ja sen toteuttamiseen.

Moduulin suorittamisen jälkeen opiskelija hahmottaa politiikan ja oikeuden suhdetta kansainvälisellä tasolla sekä ymmärtää tätä suhdetta oikeuden pinta- ja syvärakenteissa.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta