x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Valtio-opin aineopintoja 5-20 op, lähiopetus, Tampere, syksy 2014 - kevät 2015

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 200 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).
Katso maksut kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden) kunkin opintojakson kiintiöiden mukaisesti.

Kuvaus

Politiikan tutkimuksen perusopintojen jälkeen (tai niiden aikana) opiskelija valitsee suorittaako joko valtio-opin tai kansainvälisen politiikan aineopintojaksoja.

Avoimessa yliopistossa on tarjolla Valtio-opin vaihtoehtoisten moduulien opintojaksoja (ei siis esim. tutkinnon suorittamiseen myös sisältyviä menetelmäopintoja 10 op).
Valtio-opin vaihtoehtoisista opintojaksoista voit valita opintojaksoja oman kiinnostuksesi mukaan. Huomaa kuitenkin kunkin opintojakson edeltävien opintojen vaatimukset!

Opintojaksosta riippuen mahdollisuus suorittaa aineopintojaksoja joko kirjallisuustentillä tai osallistumalla opetukseen. Katso suoritustapa kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Avoimessa yliopistossa tarjotaan seuraavia Valtio-opin vaihtoehtoisten moduulien opintojaksoja:
POLVOA20 EU:n poliittinen järjestelmä 10 op (sisältää  opintojaksot POLVOA21-22)
POLVOA30 Poliittiset instituutiot ja päätöksenteko 10 op (sis. jaksot POLVOA31-32)
POLVOA40 Poliittinen osallistuminen 10 op (sis. jaksot POLVOA41-42)
POLVOA50 Politiikan teoria 10 op (sis. jaksot POLVOA51-52)
Huomaa, että jos tavoitteenasi on myöhemmin jatkaa opintoja politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelman valtio-opin tutkinto-opiskelijana edellä mainituista on suoritettava (joko avoimessa yliopistossa tai myöhemmin mahdollisesti tutkinto-opiskelijana) vähintään kaksi 10 op:n laajuista moduulia.

Edeltävät opinnot

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOPO2 Valtio-opin johdantokurssi 5 op

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta