x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kansainvälisen politiikan aineopintoja 5-20 op, lähiopetus, Tampere, syksy 2014 - kevät 2015

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 200 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).
Katso maksut kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden) kunkin opintojakson kiintiöiden mukaisesti.

Kuvaus

Politiikan tutkimuksen perusopintojen jälkeen (tai niiden suorittamisen aikana) opiskelija valitsee suorittaako joko kansainvälisen politiikan tai valtio-opin aineopintojaksoja.

Avoimessa yliopistossa on tarjolla Kansainvälisen politiikan vaihtoehtoisten moduulien opintojaksoja (ei siis esim. tutkinnon suorittamiseen myös sisältyviä teoria- ja menetelmäopintoja 10 op).
Kansainvälisen politiikan vaihtoehtoisista opintojaksoista voit valita opintojaksoja oman kiinnostuksesi mukaan. Huomaa kuitenkin kunkin opintojakson edeltävien opintojen vaatimukset!

Opintojaksosta riippuen mahdollisuus suorittaa aineopintojaksoja joko kirjallisuustentillä tai osallistumalla opetukseen. Katso suoritustapa kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Avoimessa yliopistossa on tarjolla seuraavien Kansainvälisen politiikan vaihtoehtoisten moduulien opintojaksoja:
POLKVA20 EU:n ulkosuhteet 10 op (sisältää opintojaksot POLKVA21-23)
POLKVA30 Maailmanpolitiikka 10 op (sis. opintojaksot POLKVA31-32)
POLKVA40 Rauhan- ja konfliktintutkimus 10 op (sis. opintojaksot POLKVA41-44)
Huomaa, että jos tavoitteenasi on myöhemmin jatkaa opintoja politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelman kansainvälisen politiikan tutkinto-opiskelijana edellä mainituista on suoritettava (joko avoimessa yliopistossa tai myöhemmin mahdollisesti tutkinto-opiskelijana) vähintään kaksi 10 op:n laajuista moduulia.


Edeltävät opinnot

Kansainvälisen politiikan aineopintojaksojen edeltävänä opintojaksona vaaditaan perusopintojakso POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi 5 op.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 040-1901820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta