x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden aineopintoja 5-25 op, lähiopetus, Tampere, syksy 2014

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 250 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).
Katso maksut kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Katso ilmoittautuminen opintojaksojen tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (10 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat pakolliset edeltävät opinnot (KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen) huomioiden.

Kuvaus

Avoimessa yliopistossa järjestetään lukuvuonna 2014-2015 seuraavia yritysjuridiikan ja vero-oikeuden aineopintojaksoja:

Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö - moduulin opintojaksoja (20 op):
KATYVA21 Sopimusoikeus, 5 op; KATYVA22 Henkilöverotus, 5 op; KATYVA23 Yhtiöoikeus, 5; KATYVA24 Yritysverotus, 5 op

Vero-oikeuden erikoistumisopintoja -moduulin opintojaksoja:
KATYVA41 Arvonlisäverotus, 5 op; KATYVA42 Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa, 5 op; KATYVA43 Kansainvälinen verotus, 5 op; KATYVA44 Perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotus, 5 op

Yritysjuridiikan erikoistumisopinnot -moduulista:
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus, 5 op

Huom! Opintojaksojen opetus on päiväopetusta, jolloin avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat perusopetuksen ryhmiin.

Tiedoksi jos suunnitelmissasi on myöhemmin hakeutua tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon yritysjuridiikkaa ja vero-oikeutta opiskelemaan: Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden maisteriopintosuuntaan tähtäävän Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijan on suoritettava Oikeustieteiden yhteiset opinnot -moduuli (20 op) ja Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö -moduuli (20 op) sekävalitsemansa erikoistumisalan opinnot (yritysjuridiikan / vero-oikeuden erikoistumisopinnot; vähintään 15 op laajuisena).

Edeltävät opinnot

Pakolliset edeltävät opinnot: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta