x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kauppatieteiden perusopintoja 5-20 op, lähiopetus, Tampere, syksy 2014

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 200 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).
Katso maksut kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyllä 2014 opetettaviin opintojaksoihin alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunkin opintojakson kiintiöiden mukaisesti.

Kuvaus

Avoimessa yliopistossa järjestetään 10 kauppatieteiden perusopintojaksoa lukuvuonna 2014-2015.

Syksyllä 2014 opetettavat opintojaksot
- KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5 op, periodi I
- JKKYVP11 Työhyvinvoinnin perusteet 5 op, periodi I
-
KATVAP11 Business Ethics 5 ECTS, periodi II
- KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet 5 op, periodi III
Huom! Opintojaksot KATTAP11 ja KATVAP11 ovat päiväopetusta.  Ilmoittautuminen kaikille em. syksyn opintojaksoille alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Keväällä 2015 opetettavat opintojaksot
- JKKSTP11 Strategian perusteet 5 op, periodi III (päiväopetusta)
- KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op, periodi III
- KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet 5 op, periodi III
- KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi 5 op, periodi III
- KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet 5 op, periodi III-IV
- KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen 5 op periodi IV
Kevään 2015
opintojaksoista JKKSTP11 toteutetaan päiväopetuksena, jolloin avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat perusopetuksen ryhmiin. Muut kevään opintojaksot toteutetaan ilta-aikaan, myös näissä toteutuksissa opinnoissa on mukana sekä avoimen yliopiston että Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoita.

Osaamistavoitteet Perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelijalla on yleinen tiedollinen perusta kauppatieteistä tieteenalana, sen tutkimuskohteina olevista ilmiöistä sekä kauppatieteisiin kuuluvien erikoistumisalojen ajattelutavoista ja peruskäsitteistä.

Tiedoksi: Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijan tulee suorittaa kauppatieteiden perusopinnot -kokonaisuudesta vähintään kuusi opintojaksoa (á 5 op), joista viisi muodostaa kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot (25 op) ja kuudes opintojakso lasketaan mukaan sen suuntaavan opintokokonaisuuden osaksi, joka muodostaa yhdessä kandidaatintutkielman kanssa kandidaattitutkinnon aineopinnot. Tutkinto-opiskelijalla on valittavanaan 11 eri opintojaksoa (avoimessa yliopistossa ei ole tarjolla perusopintojaksoa KATRAP11 Rahoituksen perusteet 5 op), joista hän voi koota tarvittavat kuusi opintojaksoa. Avoimen yliopiston opiskelija voi suorittaa em. opintojaksoja avoimessa yliopistossa (riippuen siitä, mitä niistä ja milloin ne ovat opetustarjonnassa) tai myöhemmin mahdollisesti tutkinto-opiskelijana ollessaan.

Edeltävät opinnot

Näissä opinnoissa ei ole vaatimuksena edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 040-1901820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta