x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ympäristön ja alueiden politiikan aineopintoja 5 op, lähiopetus, Tampere, syksy 2014

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).
Katso maksut kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu syksyn 2014 opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumis- ym. tiedot opintojakson (HALYAA12) tietojen kohdalta.

Huom! Kevään 2015 kursseista HALYAA14 ja HALYAA15 on suoritettava samana keväänä. Eli kun ilmoittaudut kurssille HALYAA14, niin ilmoittautuminen tapahtuu samalla myös HALYAA15 -seminaarikurssille. Kevään kurssien (HALYAA13; HALYAA14 ja HALYAA15) ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan 20.11.2014.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (7 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus) huomioiden.

Kuvaus

Avoimessa yliopistossa järjestetään 4 ympäristön ja alueiden politiikkaan suuntaavaa aineopintojaksoa lukuvuonna 2014-2015

Syksyllä 2014 opetettava opintojakso
- HALYAA12 Ekososiaalinen dynamiikka 5 op
Kurssille ilmoittautuminen alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Keväällä 2015 opetettavat opintojaksot
- HALYAA13 Poliittinen tila ja toimijuus, ajankohtaisia kysymyksiä 5 op
- HALYAA14 Politisoituminen ja konfliktit: teoreettisia lähtökohtia - luennot (5 op) ja
- HALYAA15 Politisoituminen ja konfliktit: teoreettisia lähtökohtia -seminaari (5 op)
Huom! Kevään 2015 kursseista kurssit HALYAA14 ja HALYAA15 on suoritettava samana keväänä. Eli kun ilmoittaudut kurssille HALYAA14, niin ilmoittautuminen tapahtuu samalla myös HALYAA15 -seminaarikurssille. Ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan 20.11.2014.

Huom! Kaikkien em. opintojaksojen opetus tutkinto-opetuksen ryhmissä (päiväopetus).

Osaamistavoitteet Opintojaksot suorittanut opiskelija tuntee keskeiset ympäristön politisoitumiseen johtavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset syyt. Hän osaa tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisten käsitteiden avulla ja liittää tulkintansa alue- ja ympäristötutkimuksen pääsuuntauksiin. Lisäksi hän ymmärtää miten nämä tutkimusalat liittyvät muihin yhteiskuntaa tutkiviin tieteisiin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa käyttää alue- ja ympäristötutkimuksen peruskäsitteitä ja kykenee arvioimaan oman alansa asiantuntijatiedon pätevyyttä. Hän tuntee keskeisiä ajankohtaisia ongelmia ja tietää millaisia teoreettisia välineitä niiden ymmärtämiseen tarvitaan. Opiskelija osaa argumentoida tieteellisesti ja asennoitua ongelmia ja niiden ratkaisemista koskevaan tietoon ehdollisena.

Sisältö Opinnot koostuvat neljästä aikaisemmin suoritettua johdantokurssia (HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus) syventävästä aineopintotasoisesta opintojaksosta. Niiden muodostama kokonaisuus tarjoaa kattavan kuvan ympäristöä ja alueita koskevista ajankohtaisista ongelmista eri aluetasoilla. Ydinmoduuli antaa lisäksi laajapohjaisen käsityksen ongelmien syntyä ja ratkaisemista koskevasta tutkimuksesta ja sen avulla tuotetusta tiedosta. Opintojaksojen toteutus nojaa uusimman tutkimustiedon käyttöön opetuksessa. Opetusmuodot tukevat itsenäistä ajattelua ja kannustavat opiskelijaa kriittiseen asennoitumiseen ja valppauteen alueellisia ongelmia sekä yhteiskunnan ja luonnon yhteen kietoutumista koskevien eettisten kysymysten suhteen.

Lisätiedot

Opinnot ovat hallintotieteiden kandidaattiohjelman aineopintojen osa (ympäristön ja alueiden politiikkaan suuntaavat opinnot).

Avoimina yliopisto-opintoina voi suorittaa osia kandidaatinohjelmasta, sen sijaan kandidaatintutkintoa ei avoimessa yliopistossa voi suorittaa.

Edeltävät opinnot

Pakolliset edeltävät opinnot: HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta