x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kunta- ja aluejohtamisen aineopintoja 5-10 op, lähiopetus, Tampere syksy 2014

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 100 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).
Katso maksut kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Huomaa kunkin opintojakson ilmoittautumisaika! Katso opintojaksojen tarkemmat ilmoittautumis- ym. tiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (10 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen) huomioiden.

Kuvaus

Avoimessa yliopistossa järjestetään 4 kunta- ja aluejohtamiseen suuntaavien aineopintojen jaksoa lukuvuonna 2014-2015.

Syksyllä 2014 opetettavat opintojaksot
- HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä
- HALKAA14 Johdatus aluekehittämiseen
Ilmoittautuminen em. opintojaksoille alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Keväällä 2015 opetettavat opintojaksot
- HALKAA15 Luova kaupunkikehittäminen
- HALKAA13 Kuntapalvelujen kehittäminen
Kevään 2015 opintojaksoille ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan 20.11.2014.

Huom! Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opetuksen ryhmissä (päiväopetus).

Osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden opintojaksoille osallistunut opiskelija ymmärtää kuntien ja alueyhteisöjen toimintaa, johtamisessa ja kehittämisessä vaikuttavia instituutioita ja prosesseja, sekä näihin vaikuttavia muutosvoimia. Opiskelijalla on jäsentynyt kuva kunta- ja alueyhteisöjen päätöksenteosta ja erilaisten valintojen poliittisesta luonteesta sekä niihin liittyvien ristiriitojen yhteiskunnallisista ja kulttuurisista piirteistä. Opiskelija tuntee johtamisen ja kehittämisen vaihtoehtoisia malleja ja osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa.

Sisältö Opintojaksot tarjoavat moniulotteisen näkemyksen johtamisen ja kehittämisen avainkysymyksistä kunta- ja alueyhteisöissä.

Opintojaksoissa korostuvat kuntien ja alueyhteisöjen johtamisessa noudatettavat hallintaprosessit sekä niiden piirissä toteutettava kehittämistyö näille ominaisine toimintoineen.  Opinnoissa perehdytään strategiseen johtamiseen ja palvelujen johtamiseen sekä alueellisen kehittämisen ja kaupunkikehittämisen malleihin painottaen vuorovaikutuksellista johtamista osana monitoimijaverkostoa ja monitasoista hallintaa.

Edeltävät opinnot

Vaadittavat edeltävät opinnot opintojaksoissa HALKAA12; HALKAA13; HALKAA14; HALKAA15:
HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen 5 op

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta