x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Julkisoikeuden aineopintoja 5-15 op, lähiopetus, Tampere, syksy 2014

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 150 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).
Katso maksut kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen
Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden. Vaadittavat edeltävät opinnot: KATYVP11/JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen sekä HALJUA14/JOIKP1 Julkisoikeuden perusteet.

Muista toimittaa avoimeen yliopistoon myös opintosuoritusote/kokonaismerkintä edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

 

Kuvaus

Avoimessa yliopistossa järjestetään seuraavat julkisoikeuden yhteiset opinnot -moduulin aineopintojaksot lukuvuonna 2014-2015:

Syksyllä 2014 tarjottavat opintojaksot
- HALJUA25 Julkistalousoikeus 5 op, periodi I
- HALJUA24 Eurooppaoikeus 5 op, kirjatenttinä, periodit I-IV
- KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op, periodi I-II
Ilmoittautuminen em. opintojaksoille alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Keväällä 2015 tarjottavat opintojaksot
- HALJUA21 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet 5 op, periodi III
- HALJUA22 Valtiosääntöoikeus 5 op, periodi IV (opetus iltaisin tutkinto-opetuksen ryhmässä)
Kevään 2015 opintojaksoille ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan 20.11.2014.

Huom!
Em. syksyn 2014 ja kevään 2015 opintojaksot ovat päiväopetusta, jolloin avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat perusopetuksen ryhmiin (HALJUA22 -opetus kuitenkin ilta-aikaan).

Osaamistavoitteet Julkisoikeuteen suuntautuvien opintojen tieteellisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet oikeudelliseen ajatteluun, julkisoikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen ja julkisoikeudellisen tutkimuksen seuraamiseen. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia julkisen sektorin ja muiden julkisia hallintotehtäviä suorittavien yhteisöjen yleishallintoon, henkilöstöhallintoon ja taloushallintoon liittyvissä tehtävissä, joissa tarvitaan oikeudellista asiantuntemusta. Julkisoikeuden opinnot antavat myös valmiuksia toimia järjestöjen ja yritysten vastaavissa asiantuntijatehtävissä

Sisältö: Julkisoikeuden yhteiset opinnot -moduulissa opiskelijalle annetaan kattava ja systemaattinen kokonaiskuva julkisoikeuden tärkeimmistä osa-alueista.

Tiedoksi jos suunnitelmissasi on myöhemmin hakeutua tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon julkisoikeutta opiskelemaan: Julkisoikeuden maisteriopintosuuntaan tähtäävän Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijan on suoritettava edeltävinä opintoina seuraavat kokonaisuudet: JKKOIA10 Oikeustieteteiden yhteiset opinnot (20 op), HALJUA20 Julkisoikeuden yhteiset opinnot (vähintään 20 op) sekä jokin vaihtoehtoisista moduuleista HALJUA30, HALJUA 40 ja HALJUA 50 (vaihtoehtoisien moduulien opintoja ei tarjolla avoimessa yliopistossa lukuvuonna 2014-2015).

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta