x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hallintotieteiden perusopintoja 5-10 op, monimuoto-opetus, Tampere, syksy 2014

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

50 – 150 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu 1 op = 10 euroa (esim. 5 op = 50 euroa).
Katso maksut kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyllä 2014 opetettaville opintojaksolle alkaa ke 13.8.2014 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunkin opintojakson kiintiöiden mukaisesti.

Kuvaus

Avoimessa yliopistossa järjestetään 6 hallintotieteiden perusopintojaksoa lukuvuonna 2014-2015.
Opintojaksot toteutetaan syksystä 2014 alkaen osittain verkko-opetuksena: osassa opintojaksoja opiskelija voi
tulla paikanpäälle seuraamaan Tampereella pidettäviä luentoja tai katsoa luennot jälkikäteen tallenteina Moodlen kautta. Tallenteet ovat näissä opintojaksoissa avoinna ko. opintojakson viimeiseen tenttimahdollisuuteen saakka.
Tentit pyritään pääsääntöisesti järjestämään sähköisinä tentteinä: opiskelija voi varata tentin itselleen sopivaan ajankohtaan (ko. tentille määrätyn ajankohdan puitteissa) ja käydä suorittamassa sen sähköiseen tenttimiseen tarkoitetussa, videovalvotussa tilassa. Tenttejä voi suorittaa arkipäiväisin klo 8-20 Tampereen yliopiston pääkampuksen tai Seinäjoen tai Porin yliopistokeskusten sähköisen tenttimisen tiloissa.

Osa hallintotieteiden perusopintojen opintojaksoista on kuitenkin vielä lähiopetusta, eli luennot järjestetään
Tampereella, eikä näistä opintojaksoista tehdä lukuvuonna 2014-2015 tallenteita.

HUOM! Tiedot ovat alustavia. Syksyllä 2014 opetettavien opintojaksojen tiedot ja suoritustavat päivitetään viimeistään kesäkuun 2014 alussa.

Kaikkien opintojaksojen luennot järjestetään Tampereella arki-iltaisin (alkaen aikaisintaan klo 16). Opiskelija ilmoittautuu kullekin opintojaksolle erikseen. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot kunkin opintojakson tietojen kohdalta.

Syksyllä 2014 opetettavat opintojaksot
-
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op
- JKKYVP11 Työhyvinvoinnin perusteet 5 op

Keväällä 2015 opetettavat opintojaksot
- KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op
- HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous 5 op
- HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen 5 op
- HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus 5 op
Suoritusohje Yhdelle lukukaudelle kannattaa valita max kaksi opintojaksoa (erityisesti jos opiskelet työn ohessa tai sinulla on muiden oppilaitosten samanaikaisia opintoja).

Perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelijalla on yleinen tiedollinen perusta hallintotieteistä tieteenalana, sen tutkimuskohteina olevista ilmiöistä, hallintotieteisiin kuuluvien erikoistumisalojen ajattelutavoista ja peruskäsitteistä sekä ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä ja niiden ratkaisumalleista hallinnon, kehittämisen ja johtamisen näkökulmista.

Tiedoksi: Tampereen yliopiston hallintotieteiden kandidaattitutkinto-ohjelmassa opiskelevan opiskelijan tulee suorittaa hallintotieteiden perusopinnot -kokonaisuudesta kaikki kuusi opintojaksoa (á 5 op), joista viisi muodostaa hallintotieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot (25 op) ja kuudes opintojakso lasketaan mukaan sen suuntaavan opintokokonaisuuden osaksi, joka muodostaa yhdessä kandidaatintutkielman kanssa kandidaattitutkinnon aineopinnot. Avoimen yliopiston opiskelija voi suorittaa em. opintojaksoja avoimessa yliopistossa (riippuen siitä, mitä niistä ja milloin ne ovat opetustarjonnassa) tai myöhemmin mahdollisesti tutkinto-opiskelijana ollessaan.

Edeltävät opinnot

Näissä opinnoissa ei ole vaatimuksena edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 040-1901820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta